II Kongres Rewitalizacji Miast pt. REWITALIZACJA W POLITYCE MIEJSKIEJ - 4 - 6 czerwca 2014 r. Kraków

II Kongres Rewitalizacji Miast pt. REWITALIZACJA W POLITYCE MIEJSKIEJ - 4 - 6 czerwca 2014 r. Kraków

Prezentacja "Brama Poznania - Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Miejskim Programie Rewitalizacji" wygłosił Lech Podbrez, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. rewitalizacji.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej