Koalicje mieszkańców

Koalicje mieszkańców

Jednym z zadań Programu jest organizacja koalicji mieszkańców działających na rzecz społeczności lokalnych obszarów Śródki, Chwaliszewa i Jeżyc. Utowrzenie i prace w ramach koalicji mają docelowo doprowadzić do budowy porozumień rozwiązujących lokalne problemy, wzmacniania identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania i budowania za nie odpowiedzialności. Z koalicji wyłonieni zostaną lokalni aktywni liderzy, którzy przewodzić będą w działaniach koalicji, a także uczestniczyć będą w organizowanych w ramach Programu szkoleniach.

W ramach Programu funkcjonują trzy koalicje mieszkańców:

KOALICJA MIESZKAŃCÓW ŚRÓDKI

KOALICJA MIESZKAŃCÓW CHWALISZEWA

KOALICJA MIESZKAŃCÓW JEŻYC

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej