Modernizacja ulicy St. Taczaka - spotkanie konsultacyjne

W dniu 15.12. 2015r. o godzinie 17:00 w Auli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich odbyło się spotkanie informacyjne dot. modernizacji ulicy St. Taczaka.

Podczas spotkania projektanci przedstawili koncepcję, która jest wstępem do realizacji projektu wykonawczego, przebudowy tego obszaru. Zebrane podczas spotkania uwagi zostały naniesione do koncepcji technicznej, stanowiąc podstawę zlecenia projektu technicznego.

Obecna koncepcja jest kolejnym etapem prac, po rozstrzygniętym w 2014 roku konkursie architektoniczno-urbanistycznym dotyczącym koncepcji zagospodarowania ulic St. Taczaka i Garncarskiej w Poznaniu jako przestrzeni zamieszkania, usług, ruchu i spotkań (przestrzeń wspólna). Pierwszą nagrodę zdobyła praca pracowni ARCHAID ze Szczecina. Projekt dostępny jest na stronie internetowej konkursu: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-ulica-taczaka

Planowana modernizacja ulicy jest elementem przyjętych wcześniej uzgodnień społecznych, które w 2013 r. rozpoczęły stopniowe ożywienie ulicy, a prowadzone działania wpisują się w realizację Programu dla Śródmieścia.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Mariusz Wiśniewski oraz przedstawiciele ZDM, WUiA, BKPiRM."

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej