Centrum Warte Poznania - ostatnie dni przyjmowania wniosków

Prawie pół miliona zł - tyle przeznacza miasto na dwa konkursy wspierające lokalną przedsiębiorczość oraz potencjał kulturalny śródmieścia Poznania. Oba konkursy już wystartowały - dzięki nim centrum miasta ponownie zatętni życiem. W konkursie "Centrum Warte Poznania" wnioski można składać tylko do 5 marca 2018. Propozycje w konkursie "Kulturalny Stary Rynek" można składać do 19 marca 2018.

Centrum Warte Poznania
Centrum Warte Poznania

To już siódma edycja konkursu "Centrum Warte Poznania" i czwarta "Kulturalnego Starego Rynku". Pierwszy z nich jest projektem skierowanym do wszystkich, którzy mają pomysły na ożywienie przestrzeni śródmieścia.

- Ten konkurs przez lata udowodnił, ile ciekawych pomysłów mają poznaniacy - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania, pomysłodawca obu konkursów. - Część z nich została wpisana już na stałe do poznańskiej oferty kulturalnej. Do "Centrum Wartego Poznania" mogą przystąpić wszyscy, również przedsiębiorcy. Konkurs wyzwala ogromny potencjał energii wśród mieszkańców, wciąga ludzi do odwiedzenia miejsc, jakie chcemy ożywiać. Jego pokłosiem są m.in. kina plenerowe, Otwarta Strefa Kultury na Łazarzu czy słynny mural na Śródce.

Czego może dotyczyć projekt w "Centrum Wartym Poznania"? W ubiegłych latach bardzo dobrze przyjmowane były pomysły związane z odkrywaniem miejskich historii z dawnych lat - np. w formie spacerów, wystaw i gier miejskich. Nieustająco wysoko cenione są oferty sprzyjające wspólnemu, rodzinnemu spędzaniu wolnego czasu - zwłaszcza na osiedlach oddalonych od ścisłego śródmieścia. Ważnym aspektem konkursu jest chęć wsparcia lokalnych przedsiębiorców i firm, zwłaszcza tych, którzy swą codzienną działalnością wspierają więzi sąsiedzkie, np. księgarnie.

- Czekamy też na oferty skierowane do rodzin z dziećmi, seniorów, młodzieży - wymienia Małgorzata Woźniak, radna PO i przewodnicząca Komisji Rewitalizacji. - Z roku na rok na konkurs wpływa coraz więcej prac, co bardzo nas cieszy.

Zgłaszając swój pomysł do konkursu "Centrum Warte Poznania" należy pamiętać o granicach terytorialnych. Projekt musi rozgrywać się na terenie pięciu osiedli śródmiejskich: Starego Miasta (w tym ulicy Św. Marcin), Jeżyc, Wildy, św. Łazarza oraz Ostrowa Tumskiego, Śródki i Komandorii. Obszar konkursu to także tereny nadbrzeżne położone po obu stronach rzeki Warty na obszarze pomiędzy mostem Lecha, a mostem Przemysła. Swój pomysł na aktywizujące mieszkańców działania artystyczne, edukacyjne i społeczne mogą składać wszystkie możliwe podmioty: osoby fizyczne i prawne, firmy, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Pula konkursu to 350 000 złotych, na jeden projekt komisja konkursowa (złożona z radnych miejskich, osiedlowych oraz ekspertów) może przeznaczyć maksymalnie 50 000 zł. Prace konkursowe należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) do 5 marca 2018 roku (wymagana wersja elektroniczna na adres: konkurs_cwp@um.poznan.pl).

"Kulturalny Stary Rynek" to konkurs zawężony do przestrzeni rynku oraz uliczek do niego przylegających. Skierowany jest do podmiotów profesjonalnych takich jak firmy, organizacje pozarządowe, osoby prawne. Oferty muszą zawierać propozycję co najmniej trzech powiązanych ze sobą wydarzeń artystycznych (np. koncerty, małe formy teatralne, wystawy i inne formy audiowizualne), które odbędą się między 29 czerwca a 9 września 2018 roku.

W puli konkursu znajduje się 120 000 złotych, wsparcie dla konkretnych pomysłów rekomenduje organizującej konkurs Estradzie Poznańskiej komisja z udziałem przedstawicieli rady osiedla Stare Miasto i Wydziału Kultury. Estrada Poznańska zapewnia zarówno promocję całego cyklu, jak i techniczną obsługę plenerowej Sceny na Quadro, usytuowanej przy Galerii Miejskiej Arsenał.

Oferty konkursowe składać można do 19 marca (godzina 15:00) - pisemnie w siedzibie Estrady Poznańskiej (ul. Masztalarska 8, 61-867 Poznań) i elektronicznie pod adresem kulturalny@estrada.poznan.pl.

Alicja Wesołowska/biuro prasowe/WK