Powołany został zespół do spraw przebudowy Placu Kolegiackiego

16 osób weszło w skład specjalnego zespołu do spraw przebudowy placu Kolegiackiego. Zespół powołał właśnie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Plac Kolegiacki - wizualizacja
Plac Kolegiacki - wizualizacja

W uzasadnieniu powołania takiego zespołu czytamy: " (...)przedsięwzięcie wymaga współpracy między wieloma jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Poznania. Konieczne jest zatem powołanie Zespołu, który będzie koordynował realizację inwestycji oraz wspomagał jej prawidłowy przebieg".

W skład zespołu weszli między innymi: zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, który został szefem zespołu, plastyk miejski Piotr Libicki i dr hab. Marcin Ignaczak, który kierował pracami archeologicznymi na placu oraz Krzysztof Urbaniak, wyłoniony w konkursie autor projektu rewaloryzacji placu.

Poza nimi w składzie zespołu są także: pracownicy biura koordynacji projektów i rewitalizacji, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni Miejskiej, Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Przebudowa placu Kolegiackiego rozpoczęła się kilka tygodni temu i potrwa do polowy przyszłego roku.