Przechadzka po Śródce

Zapraszamy na kolejny spacer z przewodnikiem organizowany w ramach projektu "Kino, kawiarnia i spacer...". Przechadzka po Śródce i okolicach odbędzie się 11 sierpnia 2019 (godz. 10, zbiórka na moście Biskupa Jordana).

Most Biskupa Jordana
Most Biskupa Jordana

W ramach tegorocznej edycji odbędzie się 10 przechadzek (po dwie na każdą z pięciu tras). W trakcie każdej z nich odbędzie się: spacer z licencjonowanym przewodnikiem, projekcje filmowe lub fotograficzne związane z historią miasta Poznania oraz poczęstunek dla uczestników przygotowany przez lokalne kawiarnie lub instytucje. Udział w przechadzkach jest bezpłatny. Przewidywany czas każdej przechadzki to około 2,5 godziny.

Kolejny spacer po Śródce odbędzie się 1 września.