Rada Miasta Poznania uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania przyjęła 7 listopada 2017 uchwałę Nr LVI/1021/VII/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Gminny Program Rewitalizacji
Gminny Program Rewitalizacji

Poniżej przedstawiamy link do treści przyjętej uchwały, dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania oraz załącznika graficznego przedstawiającego podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.

http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/lvi-1021-vii-2017-z-dnia-2017-11-07,71611/