Wartostrada będzie dłuższa

Ogłoszony został przetarg na opracowanie wielobranżowej koncepcji trasy pieszo-rowerowej Wartostrada w Poznaniu na południe w kierunku Dębiny.

Wartostrada
Wartostrada

Ogłoszony 30 kwietnia 2019 przetarg zakłada opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej od Mostu Przemysła I, przez Łęgi Dębiński, do granic Poznania (po zachodniej stronie rzeki Warty). Jak czytamy w ogłoszeniu: "Koncepcja powinna określić możliwości realizacji trasy pieszo-rowerowej na tym obszarze, a w przypadku ich braku powinna zostać ona poprowadzona zgodnie z przebiegiem wskazanym w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Południowego Klina Zieleni - Obszar C" i mieć kontynuację wzdłuż ul. Dolna Wilda do granic miasta Poznania. Koncepcja musi zawierać dowiązanie do układu dróg pieszo-rowerowych w ul. Czechosłowackiej i w rejonie Mostu Dębińskiego".

Oferta można składać do 15 maja 2019.