Wyniki konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania

W poniższym zestawieniu przedstawione zostały informacje z przeprowadzonych konsultacji społecznych (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji) oraz z procedury opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy).

Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne

Wyniki konsultacji społecznych zamieszczono w Raporcie z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu GPR. Raport ten opublikowany został dnia 21.09.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania stronie www.bip.poznan.pl w Dziale Informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń - Komunikaty dotyczące rewitalizacji

Wyniki opiniowania zamieszczono w Raporcie z przeprowadzenia opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania. Raport ten opublikowany został dnia 06.11.2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania na stronie www.bip.poznan.pl w Dziale Informacji - Ogłoszenia, decyzje, rejestry - Komunikaty do ogłoszeń - Komunikaty dotyczące rewitalizacji