Przechadzki: Dębiec, Łazarz

Dębiec, Łazarz

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji niedzielnych spacerów pod hasłem "Kino, kawiarnia i spacer...". Przewodnicy zapraszają na spacery po Dębcu i Łazarzu.

PRZECHADZKI PO DĘBCU

"Stacja Kuniec Dymbiec"

SOBOTA: 1.09.2018, godz. 11.00

zbiórka na przystanku MPK "Wspólna" w kierunku Dębca godz. 11.00

Szczegółowy program Przechadzki:

Zbiórka na przystanku MPK "Wspólna" w kierunku Dębca.

Dawny stadion KKS LECH.

Dawna szkoła i zabudowania bamberskie.

Kościół p.w. Św. Trójcy.

Zabudowa willowa.

Osiedle mieszkaniowe wraz ze Szkołą Aspirantów PSP.

Klub Osiedlowy Dębczak.

Zwieńczeniem spaceru będzie konkurs z nagrodami dla uczestników z wiedzy zdobytej podczas przechadzki oraz poczęstunek w klubie osiedlowym "DĘBCZAK" (os. Dębina 107). Na uczestników czekają też animacje rodzinne oraz podróż sentymentalna dzięki projekcji dawnych fotografii, ukazujących Dębiec na przestrzeni minionych lat (fotografie z zasobów lokalnych oraz we współpracy z CYRYL.PL),

"Spacer w Gaju Ludwiki"

SOBOTA: 29.09.2018, godz. 11.00

zbiórka na przystanku MPK "Dolna Wilda" w kierunku os. Dębina godz. 11.00

Szczegółowy program Przechadzki:

Zbiórka na przystanku MPK "Dolna Wilda" w kierunku os. Dębina.

pierścieniowo - klinowy system zieleni.

Gaj Ludwiki - miejsce wypoczynku i rekreacji.

Zróżnicowanie przyrody ożywionej.

Prawne formy ochrony przyrody.

Starorzecza na Dębinie.

Ujęcie wody.

Stowarzyszenie Miłośników Dębiny.

Zwieńczeniem spaceru będzie konkurs z nagrodami dla uczestników z wiedzy zdobytej podczas przechadzki oraz poczęstunek w leśniczówce umiejscowionej w sercu Dębiny (ul. Ku Dębinie 2). Na uczestników czekają też animacje rodzinne oraz prelekcja odnosząca się do bogactwa przyrodniczego, a znajdująca się w zasobach "Stowarzyszenie Miłośników Dębiny".

PRZECHADZKI PO ŁAZARZU

DOLNY ŁAZARZ

SOBOTA: 29.09.2018, godz. 15.00

zbiórka przy kościele Matki Boskiej Bolesnej ul. Głogowska 97

Szczegółowy program Przechadzki:

Zbiórka przy kościele Matki Boskiej Bolesnej ul. Głogowska 97

Ul. Głogowska

Ul. Lodowa

Rynek Łazarski

Dawne neony na ul. Głogowskiej.

Ul. Kolejowa

detale architektoniczne na kamienicach na ulicach: Kanałowej i Mottego

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmu o tematyce związanej z historią Poznania, konkurs z nagrodami dla uczestników z wiedzy zdobytej podczas przechadzki oraz poczęstunek w Szkole Podstawnej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13.

GÓRNY ŁAZARZ

SOBOTA: 06.10.2018, godz. 15.00

zbiórka przed Wejściem Południowym na MTP ul. Głogowska 16

Szczegółowy program Przechadzki:

zbiórka przed Wejściem Południowym na MTP ul. Głogowska 16

Dawny cmentarz Żydowski

Park Wilsona z Palmiarnią

Projekty Władysława Czarneckiego (Magnolia oraz dom przy Głogowskiej/Berwińskiego).

secesyjne kamienice przy Matejki

Założenie urbanistyczne Johow Gelande

Park Kasprowicza (jako tereny wystawiennicze i Wesołe Miasteczko z czasów PeWuKi).

Arena

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmu o tematyce związanej z historią Poznania, konkurs z nagrodami dla uczestników z wiedzy zdobytej podczas przechadzki oraz poczęstunek w Szkole Podstawnej nr 9 przy ul. Łukaszewicza 9/13.

Przechadzki: Plac Kolegiacki, Chwaliszewo, Wzgórze Św. Wojciecha

Pl. Kolegiacki, Chwaliszewo

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji niedzielnych spacerów pod hasłem "Kino, kawiarnia i spacer...". Przechadzki o okolicach placu Kolegiackim, Chwaliszewie i wzgórzu Św. Wojciecha organizuje Cafe Misja przy współpracy z Miastem Poznań i Fundacją Więcej Poznania w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania. Pierwszy spacer już 26 sierpnia 2018.

Program przechadzek:

Plac Kolegiacki i Chwaliszewo - 2 i 16 września, godz. 10.00.

Przechadzki: Śródka - Kino, kawiarnia i spacer - 26 sierpnia i 23 września, godz. 10.00.

Przechadzki: Wzgórze Świętego Wojciecha - 9 i 30 września, godz. 13.00.

Przewidywany czas każdej przechadzki to 2,5 godziny.

Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmów nawiązujący do historii Poznania, konkurs dla uczestników z tematyki spaceru oraz poczęstunek w lokalnych kawiarniach: Cafe Misja, Hyćka, a w przypadku spaceru po Wzgórzu Świętego Wojciecha - w Piwnicy Duchowej.

PRZECHADZKI PO PLACU KOLEGIACKIM I CHWALISZEWIE

Początek o godz. 10.00 na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznań.

W programie:

zbiórka na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznań,

plac Kolegiacki - opowieść o dawnej Kolegiacie Marii Magdaleny (m.in. członek zespołu archeologów zaprezentuje wyniki dotychczasowych odkryć na placu Kolegiackim),

dawne Kolegium Jezuickie,

Fara,

kościół pw. Wszystkich Świętych,

Stara i Nowa Gazownia,

pozostałości mostu Chwaliszewskiego, krzyż,

opowieść o zmianie koryta rzeki, powodziach, akcji Bollwerk, Ślepym Antku,

ul. Wenecjańska, ul. Ciasna, ul. Czartoria.

PRZECHADZKI PO ŚRÓDCE

Zbiórka przy kościele pw. św. Małgorzaty o godz. 10.00.

W programie:

kościoły Świętej Małgorzaty i Świętego Kazimierza,

dawny Rynek Śródecki,

Mural 3D,

budynek dawnej Kongregacji Filipinów,

zespół poklasztorny Reformatów,

ul. Ostrówek,

most bpa Jordana.

WZGÓRZE ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Zbiórka przy pomniku Armii Poznań o godz. 13.00.

W programie:

pomnik Armii Poznań,

kościół Świętego Wojciecha z Kryptą Zasłużonych Wielkopolan,

cmentarz zasłużonych Wielkopolan,

kościół św. Józefa i klasztor Karmelitów Bosych,

projekcja filmu i poczęstunek w Piwnicy Duchowej.

Udział we wszystkich wycieczkach jest bezpłatny. Wycieczki oprowadza Pani Karolina Dąbrowska - Wiśniewska - licencjonowany przewodnik miejski.

Niedzielne muzykantki

Inkubator Kultury Pireus, ul. Głogowska 35

Na spotkania z muzyką wiejską (głównie polską) zapraszamy kobiety muzykujące amatorsko.

Preferowane instrumentarium: skrzypce, akordeony/harmonie, instr. dęte.

Na każdym ze spotkań prowadząca nauczy od dwóch do pięciu melodii granych do tańca. Nauczanie odbywać się będzie metodą "ze słuchu". Podczas spotkań planowane są także wspólne ćwiczenia integracyjne i rozwojowe.

Celem projektu jest poznanie się środowiska kobiet muzykujących amatorsko i wypracowanie zasobu melodii, które wykorzystywać będzie można podczas organizowanych w Poznaniu potańcówek lub sesji muzycznych. Wstępnie planowana jest potańcówka z okazji 100 lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych, na której będą grały same kobiety różnych pokoleń.

Projekt prowadzony będzie nieodpłatnie.

Obowiązują zapisy na adres: equalfolkfoundation@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wstęp po potwierdzeniu dostępności wolnego miejsca.

Terminy spotkań w IK Pireus: 10 czerwca, 8 lipca, 12 sierpnia, 9 września, 14 października 2018, godz: 13:00 - 18.00

Planujemy także spotkanie 13 maja (informacja o miejscu i godzinach podanie zostanie zarejestrowanym).

Prowadzenie Monika Kuś - skrzypaczka amatorka, samouk, gra polskie melodie od 5 lat. Obecnie w zespole Wolne Obroty, związana z inicjatywami grup Przodki oraz z Domem Tańca Poznań. Śpiewa, okazjonalnie uczy tańców polskich.

Działanie dofinansowane ze środków Miasta Poznania poprzez udostępnienie przestrzeni Inkubatora Kultury Pireus.

Wydawanie zaświadczeń

pl. Kolegiacki

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), informujemy, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz. 7323).

Uchwała ta będąca aktem prawa miejscowego weszła w życie 15 grudnia 2016 r. W uchwale Rada Miasta Poznania nie ustanowiła prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze miasta Poznania (art. 11 ust. 5 ww. ustawy).

5 grudnia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVIII/1091/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania", w którym wskazała możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji (art. 25 ww. ustawy).

Obecnie Rada Miasta Poznania nie podjęła jeszcze uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, tym samym nieruchomości objęte obszarem rewitalizacji nadal nie podlegają prawu pierwokupu.