Niedzielne muzykantki

Inkubator Kultury Pireus, ul. Głogowska 35

Na spotkania z muzyką wiejską (głównie polską) zapraszamy kobiety muzykujące amatorsko.

Preferowane instrumentarium: skrzypce, akordeony/harmonie, instr. dęte.

Na każdym ze spotkań prowadząca nauczy od dwóch do pięciu melodii granych do tańca. Nauczanie odbywać się będzie metodą "ze słuchu". Podczas spotkań planowane są także wspólne ćwiczenia integracyjne i rozwojowe.

Celem projektu jest poznanie się środowiska kobiet muzykujących amatorsko i wypracowanie zasobu melodii, które wykorzystywać będzie można podczas organizowanych w Poznaniu potańcówek lub sesji muzycznych. Wstępnie planowana jest potańcówka z okazji 100 lecia uzyskania przez Polki praw wyborczych, na której będą grały same kobiety różnych pokoleń.

Projekt prowadzony będzie nieodpłatnie.

Obowiązują zapisy na adres: equalfolkfoundation@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

Wstęp po potwierdzeniu dostępności wolnego miejsca.

Terminy spotkań w IK Pireus: 10 czerwca, 8 lipca, 12 sierpnia, 9 września, 14 października 2018, godz: 13:00 - 18.00

Planujemy także spotkanie 13 maja (informacja o miejscu i godzinach podanie zostanie zarejestrowanym).

Prowadzenie Monika Kuś - skrzypaczka amatorka, samouk, gra polskie melodie od 5 lat. Obecnie w zespole Wolne Obroty, związana z inicjatywami grup Przodki oraz z Domem Tańca Poznań. Śpiewa, okazjonalnie uczy tańców polskich.

Działanie dofinansowane ze środków Miasta Poznania poprzez udostępnienie przestrzeni Inkubatora Kultury Pireus.

Wydawanie zaświadczeń

pl. Kolegiacki

W związku z licznymi zapytaniami właścicieli nieruchomości i kancelarii notarialnych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), informujemy, że dnia 22 listopada 2016 roku Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr XXXVIII/648/VII/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego poz. 7323).

Uchwała ta będąca aktem prawa miejscowego weszła w życie 15 grudnia 2016 r. W uchwale Rada Miasta Poznania nie ustanowiła prawa pierwokupu nieruchomości na obszarze miasta Poznania (art. 11 ust. 5 ww. ustawy).

5 grudnia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę Nr LVIII/1091/VII/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania", w którym wskazała możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji (art. 25 ww. ustawy).

Obecnie Rada Miasta Poznania nie podjęła jeszcze uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, tym samym nieruchomości objęte obszarem rewitalizacji nadal nie podlegają prawu pierwokupu.