Uniwersytet Alternatywny

Uniwersytet Alternatywny

18.10.2012 r. - zmiana terminu (czwartek) w godz. 18:00 - 21:00 wykład "Jeżyce - dokąd sięga nasza pamięć...", prowadzenie: Stanisław Gorzelańczyk, Stowarzyszenie Jeżyczanie, miejsce: Dom Tramwajarza, ul. J. Słowackiego 19/21;

17.10.2012 r. (poniedzialek) w godz. 18:00 - 21:00 wykład / warsztat "O rysowaniu z oka przymrużeniem czyli o rysunku wykorzystywanym w komiksach i nie tylko", prowadzenie: Leszek Tuz, miejsce: Punkt Konsultacyjny, Rynek Śródecki 3.

10.10.2012 r. (środa) w godz. 18:00 - 21:00 wykład / warsztat "O grach na czas pogody i niepogody - gry z użyciem najprostszych elementów dostępnych zawsze, wszędzie i o każdej porze;)", prowadzenie: Xenia Starzyńska, miejsce: Punkt Konsultacyjny, Rynek Śródecki 3;

01.10.2012 r. (poniedziałek) w godz. 18:00 - 21:00 "O uncjale wiedzy kilka uncji - warsztaty z kaligrafii", cz. II prowadzenie: Barbara Wilińska, miejsce: Punkt Konsultacyjny, Rynek Śródecki 3;

29.09.2012 r. (sobota) - wydarzenia w ramach Dnia Sąsiada na Śródce;

28.09.2012 r. (piątek) w godz. 18:00 - 21:00 "O uncjale wiedzy kilka uncji - warsztaty z kaligrafii", cz. I, prowadzenie: Barbara Wilińska, miejsce: Punkt Konsultacyjny, Rynek Śródecki 3;

27.09.2012 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 21:00 wykład / warsztat "O glinie w piecu i piecu z gliny tradycja i współczesność - czyli jak zrobić piec i wykończyć go własnymi rękami" - spotkanie podczas którego niczyje ręce nie pozostaną czyste ;), prowadzenie: Stowarzyszenie Wędrowni Architekci, miejsce: Kawiarnia "W Starej Piekarni", Rynek Śródecki 17;

19.09.2012 r. (środa) w ramach Śródeckiego Uniwersytetu Alternatywnego (Program: "Rewitalizacja w budowie") w Punkcie Konsultacyjnym MPR (Rynek Śródecki 3) w godz. 17:30-21:30 odbędą się: wykład i warsztaty "JAK TO Z TYM FILCEM BYWA" - prowadzone przez Krystynę Laskowską - Dzięciołowską i Joannę Cieszyńską - Promińską. Zapraszają: Oddział Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania i Stowarzyszenie "Wędrowni Architekci"

Idea Uniwersytetu Alternatywnego opiera się na organizacji cyklicznych wykładów, spotkań tematycznych, połączonych z praktycznymi warsztatami popularnonaukowymi. W ramach tego działania odbędzie się cykl czterech wykładów pt. "Czym jest rewitalizacja?" [1], które mają za zadanie uświadomić celowość działań rewitalizacyjnych i skutki, jakie mogą się z nimi wiązać. Ponadto zorganizowany zostanie cykl 40 wykładów popularnonaukowych w ramach Śródeckiego Uniwersytetu Alternatywnego [2]. Wykłady dotyczyć będą różnych ciekawych dziedzin życia, w tym: pódróży, muzyki, historii, przestrzeni publicznej, tradycji i in. W ramach Programu odbędą się również dwa wykłady/warsztaty na temat szeroko rozumianej przestępczości [3]. Mają one na celu uświadomienie mieszkańcom zagrożeń, jakie niesie przestępczość, a także uświadomienie mieszkańcom (szczególnie młodym) konsekwencji prawnych, jakie wiążą się z nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Kolejnym działaniem skierownym do dzieci i młodzieży z obszarów rewitalizacji są warsztaty edukacji architektonicznej [4]. Warsztaty te mają na celu edukację młodych osób w zakresie pozytywnych wzorców zachowań związanych z dbaniem o przestrzeń. W ramach tego działania odbędą się trzy warsztaty tematyczne (każdy dla ok. 30 osób) oraz warsztat plenerowy dla wszystkich uczestników warsztatów tematycznych. Ponadto w celu wzmocnienia poczucia więzi z miejscem zamieszkania, a w konsekwencji również poziomu partycypacji społecznej, zostaną przeprowadzone warsztaty "Poznaj historię swojej rodziny" [5]. Będą to trzy akcje (po sześć spotkań każda) skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży (pośrednio również do osób dorosłych) z obszarów Śródki, Chwaliszewa i Jeżyc.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej