Koncepcja połączeń rowerowych miasta Poznania i gminy Swarzędz

Cztery warianty przebiegu połączeń rowerowego pomiędzy miastem Poznań, a gminą Swarzędz znalazły się w koncepcji przygotowanej na zlecenie ZDM. Potrzebę stworzenia takiego połączenia uzasadniają choćby prognozy systematycznego wzrostu ruchu rowerowego pomiędzy Swarzędzem i Poznaniem do 2030 roku.

.
Źródło: Wykonawca WYG International

Uwagi, komentarze i propozycje zmian do proponowanych wariantów prosimy przesyłać na adres droga_rowerowa@zdm.poznan.pl w terminie od 25 sierpnia do 8 września 2017 roku. Szczegółowe informacje oraz pliki projektowe dostępne TUTAJ.