Konsultacje wielowariantowej koncepcji drogi rowerowej wzdłuż trasy PST

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji drogi rowerowej wzdłuż trasy PST, od ul. Trójpole do mostu Teatralnego przez park im. Adama Wodziczki w Poznaniu.

propozycja trasy
propozycja trasy

Projektowana trasa rowerowa, zlokalizowana wzdłuż "Pestki", to jedna z głównych dróg dla rowerów w mieście. Docelowo ma połączyć ul. Trójpole na poznańskich Winiarach z mostem Teatralnym. Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich opracowane zostały trzy warianty jej przebiegu. Ich szczegółowy opis, wraz z planami sytuacyjnymi znajduje się na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców Poznania w sprawie projektowanej infrastruktury rowerowej wzdłuż trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST), w szczególności przebiegu drogi rowerowej oraz związanych z nią rozwiązań technicznych.

Teren objęty konsultacjami społecznymi to obszar osiedli: Stare Miasto, Sołacz i Winiary.

Każdy zainteresowany może przesłać do Zarządu Dróg Miejskich  swoje uwagi, pytania i propozycje zmian do zaprezentowanej dokumentacji w terminie do 14 czerwca br. na adres elektroniczny: rower_pst@zdm.poznan.pl, bądź w formie pisma dostarczonego do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17. Swoje uwagi można też przesłać pocztą tradycyjną na adres ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.