Mamy Program Rowerowy do 2022 roku

W ciągu sześciu lat Poznań zbuduje kompletną sieć tras rowerowych, a co 10 podróż po mieście będzie odbywała się rowerem - zakłada Program Rowerowy 2017-2022, uchwalony przez Radę Miasta 16 maja.

.
Mapa tras

"Chcemy, żeby w Poznaniu roku 2022 każdy kto chce, miał możliwość poruszania się rowerem, gdziekolwiek się udaje" - powiedział zastępca dyrektora Wydziału Transportu i Zieleni Jan Gosiewski, prezentując projekt na sesji Rady Miasta.

Kompletne, wygodne trasy rowerowe to najbardziej skuteczny sposób motywowania mieszkańców do jazdy rowerem. Program Rowerowy zawiera zestaw tras, które utworzą spójny system umożliwiający poruszanie się po całym mieście w sposób bezpieczny, szybki i wygodny.

Program to 6 tras radialnych łączących granice miasta, np. wschód-zachód, północ-południe, dwie obwodowe, Wartostrada oraz łączniki umożliwiające włączenie się do tego układu. W sumie to około 150 km tras. Układ ten zepnie istniejące odcinki oraz całkowicie nowy układ w sieć obejmującą najważniejsze punkty i obszary miasta.

Prace nad Programem trwały od kwietnia 2016 roku. Uwzględniono w nim m.in. istniejący ruch rowerowy i trasy wybierane przez obecnych rowerzystów, obecne i prognozowane rozmieszczenie ludności, a także umieszczenie przystanków i węzłów komunikacji zbiorowej - aby zachęcić do łączonych przejazdów rowerem, MPK  i koleją. Konsultacje społeczne dokumentu odbyły się w październiku ub. r. Pracowała nad nim również Rada Rowerowa, w której biorą udział radni miejscy, urzędnicy i działacze rowerowi.

 Wykonanie inwestycji i usprawnień składających się na planowane trasy, oszacowano wstępnie na 12-22,4 mln zł rocznie przez 6 lat (łącznie 72-134 mln zł). Szczegółowe koszty poszczególnych odcinków będą znane po przygotowaniu projektów. Na etapie projektowania będą odbywać się również konsultacje społeczne rozwiązań dla poszczególnych ulic.

Osiągnięcie zakładanych w programie celów w zakresie wzrostu ruchu rowerowego spowoduje znaczne oszczędności. Przy wzroście do 10% w kieszeniach poznaniaków zostanie blisko 62,5 mln zł rocznie zaoszczędzone na paliwie samochodowym i pozostałych kosztach eksploatacji aut. Wzrost do 12%, prognozowany na rok 2025, to już kwota rzędu 76 mln zł.

Program jest dostępny w zakładce "Dokumenty strategiczne".