Rowerzyści polubili Kaponierę. Znamy wyniki badań ruchu rowerowego

Zarząd Dróg Miejskich w tym roku  po raz drugi zbadał natężenie ruchu rowerowego. Badacze liczyli rowerzystów w 65 punktach w całym mieście. Dane te uzupełniają obraz ruchu rowerowego w Poznaniu, który uzyskaliśmy dzięki zbieraniu śladów przemieszczeń rowerowych w ramach European Cycling Challenge.

.
Mapa ciepła z European Cycling Challenge 2017

Wśród punktów pomiarowych, największy wzrost zanotowano na punkcie pomiarowym na skrzyżowaniu Wartostrady i ul. Ostrówek (przy moście biskupa Jordana). Tam rowerzystów było dwukrotnie więcej niż roku temu.  Oddany do użytku w maju nowy odcinek Wartostrady natychmiast znalazł swoich entuzjastów, spowodował też wzrost liczby użytkowników na fragmencie wcześniej istniejącym.

Najwięcej rowerzystów zarejestrowano na moście Teatralnym. Drugie miejsce przypadło punktowi pomiarowemu na Kaponierze. Wskazuje to, że kształt tego skrzyżowania, wyposażonego  między innymi w zestaw śluz  rowerowych, został zaakceptowany przez użytkowników rowerów. Spośród punktów poza mostami, największy ruch rowerowy odnotowano na skrzyżowaniu Bukowskiej i Polnej. Wciąż wyraźnie więcej jest rowerzystów niż rowerzystek (odpowiednio 36 i 64 procent). 

Tegoroczne powiększenie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego przełożyło się też na udział rowerów PRM w ruchu (wzrost z 11 procent w ubiegłym roku do 15 w bieżącym).

Liczba rowerzystów posiadających czynne oświetlenie jest zależna od natężenia oświetlenia naturalnego. W ostatniej godzinie prowadzenia badań (od 22.00 do 23.00) 93 procent rowerzystów miało działające oświetlenie.

W porównaniu badaniami zeszłorocznymi, zanotowane liczby rowerzystów są mniejsze średnio o około 20 procent. Zapewne miało to związek z niestabilną pogodą w dniach prowadzenia badań. Aby uzyskać szczegółowe dane, jak zmienia się wielkość ruchu w ciągu roku i na ile wpływa na to pogoda, Zarząd Dróg Miejskich jeszcze w tym roku zainstaluje pierwszy w Poznaniu stały licznik ruchu rowerowego (montowany w nawierzchni).

Badania zostały zrealizowane w dni robocze w pierwszej połowie czerwca przez firmę Taxco. Pełen raport z badań poniżej.

Załączniki