Rusza nowy sezon roweru miejskiego

W piątek, 1 marca, o północy uruchomione zostaną stacje Poznańskiego Roweru Miejskiego. System bezstacyjny, czwartej generacji (4G), ma zostać oddany do użytku w drugiej połowie marca. Na poczatku do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 109 stacji PRM (oraz cztery tzw. sponsorskie, finansowane przez partnerów biznesowych operatora) i ok. 1200 rowerów. Od sezonu 2019 zmieni się wysokość tzw. opłaty inicjalnej. Aby móc wypożyczyć rower miejski, trzeba będzie mieć na koncie minimum 20 zł. Natomiast nie ulegnie zmianie taryfa opłat - darmowe będzie wypożyczenie na czas do 20 minut, a dla posiadaczy ważnych biletów okresowych na strefę A na karcie PEKA - do 30 minut.

W drugiej połowie marca w Poznaniu pojawią się rowery bezstacyjne czwartej generacji
W drugiej połowie marca w Poznaniu pojawią się rowery bezstacyjne czwartej generacji

Sezon trwa od pocz. marca do końca listopada, choć może zostać przedłużony o jeden miesiąc. Wynika to z umowy z operatorem, spółką NB Poznań. Od 2020 r. w przypadku rowerów trzeciej generacji możliwe będzie wydłużenie sezonu nawet o trzy miesiące, czyli w praktyce sezon będzie trwał cały rok. W ubiegłym roku użytkownicy skorzystali z poznańskich rowerów miejskich ponad 1,65 mln razy. To średnio 4 wypożyczenia na minutę przez cały czas trwania sezonu. W 2018 roku w systemie zarejestrowało się niemal 50 tys. nowych użytkowników, a ich ogólna liczba zbliżyła się do 150 tys. System rowerów miejskich czwartej generacji (bezstacyjny) uruchomiony zostanie w drugiej poł. marca. Użytkownicy PRM będą mieli do dyspozycji dodatkowo 475 rowerów, w tym 30 elektrycznych. Wyznaczonych zostanie 112 stref, w których będzie można wypożyczyć i zwracać rower najnowszego typu. Warunkiem korzystania z systemu będzie rejestracja, akceptacja regulaminu oraz dokonanie opłaty inicjalnej i utrzymanie minimalnego stanu konta w wysokości 20 zł w momencie wypożyczenia. Rejestracja i stan konta są wspólne dla systemów 3. i 4. generacji. Jeżeli ktos korzystał z PRM 3G, nie musi dodatkowo rejestrować się, by móc skorzystać z systemu PRM 4G. Strefa użytkowania PRM 4G obejmuje granice administracyjne Poznania z wyłączeniem strefy niedozwolonej - obszary, w których nie można poruszać się rowerem miejskim, bo może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu. Wyznaczonych zostanie 112 stref PRM 4G (w tym 80 przy stacjach roweru PRM 3G) - to miejsca wypożyczania oraz zwrotu rowerów, które będą oznakowane symbolem PRM. W strefach PRM 4G możliwy będzie zwrot roweru PRM 4G bez dodatkowych opłat. Jedną ze stref będzie strefa Centrum, obejmująca teren ograniczony I ramą komunikacyjną (z wyłączeniem płyty Starego Rynku). Rower miejski 4G można będzie wypożyczyć - w strefie lub poza nią - poprzez komputer pokładowy (także z wykorzystaniem do identyfikacji karty PEKA), aplikację mobilną oraz kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Wypożyczenie rozpoczynać się będzie w momencie zwolnienia blokady "fork lock" znajdującej się na przednim widelcu ramy roweru. Zwrot roweru nastąpi poprzez ręczne zapięcie blokady "fork lock". Rower powinien zostać unieruchomiony w taki sposób, aby przednie koło roweru było w linii prostej z ramą, a sam rower stał stabilnie, należy zaparkować  go zgodnie z przepisami, nie utrudniając przy tym ruchu drogowego, rowerowego ani pieszego. Nie należy ich opierać o drzewa oraz zabytkowe elementy architektury (np. pomniki).

Nowością będzie możliwość rezerwacji do 4 szt. rowerów 4G przez aplikację mobilną i stronę internetową. Zarezerwowany rower będzie czekał max 15 minut. Czas rezerwacji wliczany będzie do czasu wypożyczenia. Przewidziano także funkcję "Postój", która dopuszcza możliwość zaparkowania do 60 min. roweru 4G podczas trwającego wypożyczenia. Funkcja będzie dostępna z poziomu komputera pokładowego a czas postoju będzie zaliczany do czasu wypożyczenia. Za pozostawienie roweru PRM 4G poza wyznaczoną strefą przewidziana została opłata - 5 zł. Jednocześnie za przyprowadzenie roweru spoza strefy do strefy PRM 4G lub w rejon stacji PRM 3G użytkownik otrzyma na swoje konto klienta 2 zł. Poza standardowymi rowerami PRM 4G do dyspozycji użytkowników oddane zostaną rowery elektryczne. Tak, jak w przypadku innych rowerów miejskich w Poznaniu, wypożyczenie roweru elektrycznego na czas do 20 min będzie bezpłatne. Za wypożyczenie trwające 21-60 min pobierana zostanie oplata 3 zł, druga i każda kolejna rozpoczęta godz. to koszt 5 zł za godz. W przypadku rowerów elektrycznych nie obowiązuje promocyjna taryfa związania z kartą PEKA.

Regulamin Systemu PRM, informacje o lokalizacji stacji PRM 3G oraz stref PRM 4G są na stronie internetowej Poznański Rower Miejski i w aplikacji mobilnej.

ZTM, op. RB