Ulica Jackowskiego bezpieczna i zielona

Jeszcze w tym roku mieszkańcy ulicy Jackowskiego na poznańskich Jeżycach będą mogli korzystać z odnowionej przestrzeni przy swoich domach. Ulica zyska nowy, przyjazny wygląd. Będzie bezpieczniej, wygodniej i bardziej zielono.

Celem zmian jest poprawa przestrzeni, po której poruszają się piesi, dodanie zieleni na ulicy przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów
wizualizacja. Źródło ZDM

Celem zmian jest poprawa przestrzeni, po której poruszają się piesi, dodanie zieleni na ulicy przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców samochodów i rowerzystów. Zmiana sposobu parkowania z ukośnego na równoległy uwolni chodniki od samochodów, zapewni pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Taki sposób parkowania zabezpieczy również chodniki przed zniszczeniem przez parkujące na nim pojazdy. Obecnie po stronie północnej miejsca postojowe są w całości wyznaczone na chodniku, to powoduje, że ma on w wielu miejscach mniej niż 1,5 m, co powoduje, że piesi mają problemy z poruszaniem się.

W ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h, wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz wprowadzony kontraruch rowerowy.

źródło: ZDM