Zmiany w zarządzaniu polityką rowerową

Z końcem roku w strukturach Urzędu Miasta Poznania przestanie funkcjonować stanowisko ds. rowerowych. Pełniący je Wojciech Makowski skończy tym samym współpracę z magistratem. Odpowiedzialność za infrastrukturę rowerową przejdzie do Zarządu Dróg Miejskich.

.
Polityka rowerowa

Przez ostatnie lata Wydział Transportu i Zieleni wraz z tzw. "oficerem rowerowym" porządkował tematykę rowerową. Jesienią 2015 roku ten obszar ocenili wspólnie politycy, urzędnicy, aktywiści rowerowi i zewnętrzni eksperci, korzystając z europejskiej metody BYPAD. Wnioski z audytu stały się podstawą do dalszych działań. Wśród nich były m.in. nowe miejskie standardy rowerowe, które weszły w życie 31 grudnia 2015 roku.

- Wkład Wojtka Makowskiego w rowerową politykę Poznania jest nieoceniony i serdecznie mu za to dziękuję - mówi zastępca prezydenta Maciej Wudarski.

Przyjęcie standardów pozwoliło wprowadzić m.in. jednolitą, wysoką jakość do wszystkich projektów drogowych dotyczących ruchu rowerowego. Ich efekt to chociażby systematyczne udostępnianie spokojnych ulic jednokierunkowych dla ruchu rowerowego w obu kierunkach.

W maju tego roku Rada Miasta przyjęła "Program Rowerowy 2017-2022 z perspektywą do roku 2025". Wskazuje on, jakie inwestycje i poprawki istniejącej infrastruktury są niezbędne, aby w ciągu kilku lat Poznań miał kompletną sieć najważniejszych tras, umożliwiającą bezpieczne i wygodne przemieszczanie się rowerem po całym mieście. Cykl pracy nad rowerowymi dokumentami miejskimi domknęło przygotowanie rowerowego rozdziału nowego Systemu Informacji Miejskiej, co stało się w ostatnich dniach.

Równolegle z pracą nad dokumentami strategicznymi, Wojciech Makowski koordynował udział Poznania w European Cycling Challenge. Był też zaangażowany w opiniowanie projektów drogowych oraz lokalizacji stacji Poznańskiego Roweru Miejskiego.

- Cieszę się, że przez te trzy lata w Urzędzie udało się oswoić Poznań ze śluzami rowerowymi, kontraruchem, a przede wszystkim uzgodnić, co jest priorytetem w zakresie tworzenia tras rowerowych - powiedział  Wojciech Makowski, żegnając się z Urzędem.

Komórką miejską odpowiedzialną za infrastrukturę rowerową, w tym przede wszystkim realizację tras zaplanowanych w "Programie Rowerowym", będzie utworzony w 2017 roku Wydział ds. Rowerowych w Zarządzie Dróg Miejskich. Pracują w nim trzy osoby. Za funkcjonowanie i rozwój Poznańskiego Roweru Miejskiego odpowiadać będzie - jak dotychczas - Zarząd Transportu Miejskiego.