Będą konsultacje w sprawie infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego

W piątek, 22 marca na stronie ZDM opublikowany zostanie opis 3 wariantów koncepcji budowy infrastruktury rowerowej na odcinku pomiędzy al. Wielkopolską, a ul. Armii Poznań.

mapa
www.zdm.poznan.pl

Zainteresowani, do 5 kwietnia br., będą mogli wyrazić swoją opinię na temat zaproponowanych rozwiązań wysyłając e-mail, tradycyjny list lub dostarczając pismo do siedziby ZDM w Poznaniu.