• łe jery wykrzyknik powsz. [o rany! o rety]: Łe jery! Coś ty mi nawywijoł? Inform. Łe jeryy, mlyko kipi! Zasłysz. Ło jery! To dopiero ma zmartwienie z tym dziadkiem. O jery! Zdumiał się Wojtek a jo myślał, że oni mieli przyzwolenie.