• fefermyncka częściej w lm, przestarz. [cukierek miętowy]: Zaro przydzie dziadzia i przyniesie wom tytke fefermyncków. Mają ci ostre te fefermyncki, że mosz zaro cug w sznupie. Inform. Udławił się fefermyncką, to ja go lu bez plecy i zaro ją wypluł. Inform.