• jeżdżać powsz. [jeździć]: Oni jeżdżają. Wsuwej Kaczmarek, powiado, bo to jest prawdziwy polski ślidź zes prawdziwego polskiego morza, po którym prawdziwe polskie okręty jeżdżają a nie żadne niemieckie oszukaństwo. Tata zrobił rowerek i my jeżdżali. Inform. Czemu tam jeżdżasz, przecież wiesz, że nie pozwalam! Zasłysz.