• jeszczek przestarz. [jeszcze]: A ciotka Weronisia kożdymu w gazyte obwinęła po kawałku placka i melónej babki, żeby jeszczyk w domu ludzie mogli ją pochwalić, jako to óna wielgo gospodyni. Ludziska po norach siedzą kiej myszy, wiater im z przeproszeniem wefte i wefte wieje, śliny na śledzia w pysku marzną [...], a ksiądz jeszczyk przygaduje. [...] a jo móm jeszczek pysk trzymać. Inform. Rano jeszczyk dusiłym gare. Inform.