• latoś przestarz.[tego roku]: Stary pewnie chory na motylice albo co, bo ta wiosna latoś tako chłodna. Mieli my latoś godną uroczystość w chacie. Latoś owoce obrodziły. Latoś to nie nosili kożuchów do robienia. Inform.