• linić rzad. 1. [wykręcać piszczałkę, fujarkę z łyka]: Przed stodołami na małej grobli rosły rosochate wierzby, których łby corocznie obcinane porastały gęstwiną zielonych gałązek. Liniliśmy z nich na wiosnę pierdy, piszczałki i trąby, powtarzając rytmicznie słowa zaklęcia: Liniu, Liniu, pisculiniu,/ A jak mi się nie ulinisz,/ To cię wećpie pod płot,/ Zadusi cię czarna kura,/ I parszywy kokot. 2. rzad. [gromadzić]: Linił na okrągło dobra tyle; a to obrazy stare, porcelane, aż przyszła wojna i diabli wszystko wzięli. Inform.