• manela [wierzchnie okrycie, przede wszystkim płaszcz, marynarka]: Lucek się pocił i pocił w swojej maneli. Jak mnie dziaduś Walenty oboczył w tyj maneli, to ino rzekł. Zawdzi manele i chodź, bo już czas. Zasłysz.