• rałs ndm, ekspr. [precz, wynocha]: Z tą panienką ino rałs! i czym prędzej to tym lepiej! Każda zarażona pójdzie do Straflagru karny obóz która będzie zdrowa to do domu tak, tak było rano może iść do domu, będzie mogła tak gatki rałs. [...] precz wy paskudy, do pokoju, precz a od moich spraw raus!