• radlóna [radlina]: [...] na okoliczność wygórowanego zapotrzebowania na artykuły spożywcze oraz napoje wyskokowe c-a radlona pyrów i wiadro ciciory dziennie. [...] potem zbierałam kartofle z przekopanych radlon. Dwie radlóny pyrów już obrobiłam. Inform.