skrabać się

  • skrabać się powsz. [wdrapywać się na co]: [...] wy, co mi ciyngiem kalafy drzecie, co się po wyżkach zawdy skrabiecie. Patrz, jak sie skrabie, taki póngiel mały już sam na tapczan wlazł. Inform.