• taterka wych. z użycia [tatarka, gryka]: Z taterki sie robi kasze taterczanóm. Inform. Nawet nie wiym, jak taterka wyglóndo, jak rośnie na polu. Inform. Tutaj taterki nie sieje sie tak wiele. Inform.