Konferencja Państwo 2.0

Pełnomocnik ds. Smart City oraz przedstawiciel Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Poznania uczestniczyli w IX Konferencji Państwo 2.0 w Warszawie.

IX Konferencja Państwo 2.0
IX Konferencja Państwo 2.0

Podczas spotkania poruszane były kwestie związane z priorytetami cyfrowymi administracji centralnej na najbliższe lata, stanem prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT oraz istotnymi zagadnieniami dla rozwoju cyfrowego państwa. Omawiane były m.in. problemy cyberbezpieczeństwa, usług chmurowych dla administracji czy transformacji usług publicznych w e-usługi.