PBO20 - czekamy na pomysły mieszkańców!

Można już zgłaszać propozycje do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020. Czas na złożenie projektów jest do 31 maja. W tym roku do rozdysponowanie jest aż 21 mln zł. Podobnie jak w latach ubiegłych obowiązywać będzie podział na pomysły rejonowe i ogólnomiejskie.

Dzięki PBO powstał m.in. azyl dla ocalonych zwierząt, w którym zamieszkały lwy Kizia i Leoś. W sobotę (27 kwietnia) odbyło się jego oficjalnie otwarcie/ fot. Zoo Poznań
Dzięki PBO powstał m.in. azyl dla ocalonych zwierząt, w którym zamieszkały lwy Kizia i Leoś. W sobotę (27 kwietnia) odbyło się jego oficjalnie otwarcie/ fot. Zoo Poznań

Jak zgłosić projekt?

Propozycje projektów (maksymalnie trzy) do zrealizowania w ramach PBO20 może zgłosić każdy mieszkaniec Poznania. Będzie można to zrobić do 31 maja 2019 r. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w wersji elektronicznej lub papierowej) i w ciągu 3 dni dostarczyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców. Podpisy to kolejna nowość. Konieczność ich zebrania wynika bezpośrednio z przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.

- W trakcie składania projektów poznaniacy jak zwykle będą mogli zgłosić się po pomoc i radę do odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta Poznania. Pomoc w zakresie pisania wniosków mogą zorganizować też rady osiedli - tłumaczy Patryk Pawełczak.

23 maja (w godz. 14.30-17.30) na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania odbędzie się maraton pisania wniosków do PBO. Na poznaniaków czekać będą specjaliści, którzy wyjaśnią wątpliwości i podpowiedzą, jak sformułować wniosek. W poznańskich szkołach odbędą się warsztaty dla młodzieży, a w Centrum Inicjatyw Senioralnych - dla seniorów. Przez cały czas na stronie budzet.um.poznan.pl będzie można znaleźć listę kontaktów do pracowników opiniujących projekty, poradnik i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Poradniki i formularze w wersji papierowej będą dostępne nie terenie całego miasta. Pomoc mieszkańcy Poznania uzyskają również pod numerem telefonu: 61 646 33 44 i pod adresem mailowym: pbo@um.poznan.pl.

Uwaga: w PBO20 nie będzie można zgłaszać zadań inwestycyjnych, które dotyczą terenów poznańskich fortyfikacji (ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną części gruntów). Dozwolone będą za to projekty miękkie, np. warsztaty dla mieszkańców czy imprezy integracyjne.

Zdecydują poznaniacy

Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez urzędników w kilku etapach, do 23 sierpnia 2019 r. Najpierw przez Gabinet Prezydenta, następnie przez konkretne wydziały urzędu miasta - także przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska - wreszcie przez rady osiedli.  Opinia negatywna lub brak opinii rady osiedla nie przekreśli jednak możliwości dalszych prac nad projektem.

Projekty zarekomendowane pozytywnie trafią automatycznie na kartę do głosowania. Każdy poznaniak będzie mógł zagłosować - od 27 września do 21 października - ale tylko raz, we własnym imieniu i w jednym głosowaniu (konieczne będzie podanie numeru PESEL).

Tak jak w poprzednich latach będzie można oddać maksymalnie jeden głos na projekty ogólnomiejskie i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe. Głosować będzie można elektronicznie, ale rady osiedli będą mogły stworzyć specjalne punkty, w których będzie można dokonać wyboru. Dodatkowe miejsca do głosowania będzie mógł też wyznaczyć Gabinet Prezydenta.

Informacja o wyniku głosowania zostanie podana w Serwisie PBO20. Do realizacji trafią te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, a ich wartość sumaryczna mieści się w danej puli budżetu obywatelskiego.

Do tej pory dzięki 7 edycjom PBO powstało już 96 projektów - zakończonych i odebranych, które służą poznaniakom. Kolejne są w trakcie realizacji.

Więcej informacji i szczegółowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 można znaleźć na stronie PBO: budzet.um.poznan.pl. Tam również można znaleźć poradnik składania projektów: https://budzet.um.poznan.pl/pbo2020/poradnik-skladania-projektow/