Poznań z Polityką Mobilności

Poznań opracuje kompleksową Politykę Mobilności - radni zdecydowali o tym na wtorkowej sesji rady miasta. To dokument, który uwzględni potrzeby wszystkich użytkowników dróg i nakreśli dalsze kierunki dla rozwoju zrównoważonego transportu w Poznaniu.

Polityka Mobilności zostanie opracowana do 31 grudnia 2020 r.
Polityka Mobilności zostanie opracowana do 31 grudnia 2020 r.

Polityka Mobilności będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych, transportu publicznego oraz potrzeb osób zmotoryzowanych na terenie Poznania.

- Zachowania uczestników ruchu drogowego zmieniają się dynamicznie - podkreślał na wtorkowej sesji Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP. - Zmieniają się też potrzeby kierowców, pieszych i rowerzystów. Obecnie w Poznaniu realizujemy kilka dokumentów strategicznych związanych z ruchem drogowym - chcemy wszystkie zawarte w nich zagadnienia ująć w jednej, kompleksowej Polityce Mobilności.

Obowiązujące dziś dokumenty odbiegają już od stanu rzeczywistego i wymagają nowego, obszernego przeanalizowania tematu. Pozwoli to wskazać rozwiązania transportowe, które mają wpływ nie tylko na rewitalizowane części śródmieścia, ale i na cały Poznań. Analiza ułatwi też wprowadzenie niezbędnych zmian.

Częścią nowej Polityki Mobilności będzie ulepszenie obecnej polityki parkingowej Poznania. Miejskie jednostki będą stosować nowe normatywy - niższe dla śródmieścia i obszarów dobrze skomunikowanych tramwajem z centrum miasta, by zachęcić deweloperów do budowania bliżej istniejących tras tramwajowych. 

Polityka Mobilności zostanie opracowana do 31 grudnia 2020 r.  Tak opracowany dokument będzie naturalną kontynuacją zapisów Polityki Transportowej Miasta Poznania i wskaże dalsze kierunki rozwoju.