Poznań - tu seniorom żyje się najlepiej w Polsce

Poznań jest najbardziej przyjaznym dla seniorów dużym miastem w Polsce - tak wynika z raportu iKalkulator.pl. W zestawieniu wzięto pod uwagę wszystkie stolice województw i porównano ich ofertę dla osób w wieku 60+.

W Poznaniu co roku organizowane są Senioralia - cykl wydarzeń dla starszych mieszkańców miasta
W Poznaniu co roku organizowane są Senioralia - cykl wydarzeń dla starszych mieszkańców miasta

Raport "Najlepsze Miasta dla Seniorów 2019" został przygotowany na podstawie danych z urzędów miast, GUS, policji i NBP. Wzięto w nim pod uwagę także informacje o cenach miesięcznych biletów komunikacji miejskiej. Na pierwszym miejscu rankingu  znalazł się Poznań. Drugie miejsce zajął Kraków, na podium znalazła się również Bydgoszcz. 

Autorzy zestawienia wyróżnili następujące kategorie: komfort życia, aktywizacja seniorów, działania władz na rzecz seniorów i koszty życia. Każdą z nich podzielono następnie na podkategorie, w których miastom przyznawano konkretną liczbę punktów.  

W kategorii "komfort życia" oceniano bezpieczeństwo, dostępność opieki zdrowotnej, transportu publicznego i terenów zielonych.

Kategoria "aktywizacja seniorów" opierała się na danych dotyczących Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Domów Dziennego Pobytu dla seniorów i Klubów Seniora. Poznań znalazł się w czołówce, jeśli chodzi o liczbę tych ostatnich.

Oceniając działania miasta na rzecz seniorów, autorzy raportu wzięli pod uwagę kwestie, które mają wpływ na komfort życia osób starszych. Sprawdzili, czy w miastach działa Karta Seniora, czy istnieje Miejska Rada Seniorów, Centrum Aktywności Seniora, a także jakie działania skierowane do tej grupy społecznej finansuje dana gmina. "Wśród miast, które wyróżniają się pod tym względem, znalazły się:  Poznań, Wrocław i Szczecin, które zdobyły największą liczbę punktów" - czytamy w raporcie.

Oceniono też finansowanie badań lekarskich. Autorzy powołują się na dane ZUS, z których wynika, że w marcu 2019 r. najczęściej wypłacana emerytura wynosiła ok. 1 440 zł netto. Co za tym idzie - "polscy seniorzy muszą mądrze wydawać swoje pieniądze, dlatego wszelkie działania władz, mające na celu dofinansowanie badań dla tej grupy społecznej, są niezwykle ważne" - piszą. 

Poznań znalazł się w grupie miast, które z własnego budżetu pokrywają koszty największej ilości badań dla seniorów. Starsi mieszkańcy stolicy Wielkopolski mogą liczyć na darmowe lub dofinansowane mammografie, badania poziomu PSA, szczepienia przeciw grypie, rehabilitację ogólnoustrojowa czy badania związane z retinopatią cukrzycowa oraz wykrywaniem chorób układu krążenia.

W zestawieniu wzięto też pod uwagę ceny mieszkań i biletów na wydarzenia kulturalne. Porównano również, jak kształtują się ceny biletów komunikacji miejskiej i kto może liczyć na jakie ulgi. Poznański Bilet Seniora został wyróżniony jako jedna z bardziej atrakcyjnych opcji.  

AW