Stypendia Sportowe Miasta Poznania dla seniorów

Od dnia dzisiejszego (tj. 7 listopada) poznańskie kluby sportowe, stowarzyszenia i związki kultury fizycznej mogą składać zgłoszenia i ubiegać się o Stypendium Sportowe Miasta Poznania dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora.

.
Stypendia sportowe dla seniorów

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/229/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 października 2015 r. o stypendium może ubiegać się zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) jest członkiem klubu sportowego lub stowarzyszenia działającego na terenie miasta Poznania oraz posiada kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach;

  1. uprawia dyscyplinę olimpijską;
  2. cechuje się nienaganną postawą sportową;
  3. w konkurencjach olimpijskich uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:

1) miejsce od I do VIII w Mistrzostwach Świata w kategorii seniora,

2) miejsce od I do VI w Mistrzostwach Europy w kategorii seniora

Stypendium może zostać przyznane także:

1) zawodnikom dyscyplin olimpijskich - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków, o których mowa powyżej;

2) zawodnikom dyscyplin nieolimpijskich, którzy osiągnęli wybitny wynik sportowy;

3) osobom uprawiającym sport osób niepełnosprawnych, osiągającym w danej dziedzinie wybitne wyniki.

Stypendium przyznawane jest na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. Pod uwagę brany jest najlepszy wynik sportowy uzyskany przez zawodnika w 2017 roku.

Zgłoszenia na formularzach prosimy kierować do Kapituły Nagrody Sportowej i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, do 5 grudnia 2017 r. na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Sportu, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań Gotowy formularz można również uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Poznania (pok. 164), tel. 878-58-71.