XXI Wielkopolski Rajd "Dokarmiamy Zwierzęta"

Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka organizuje kolejny Wielkopolski Rajd "Dokarmiamy Zwierzęta"

pttk
pttk

Rajd odbędzie się 4 lutego i będzie to jego 21. edycja.

Organizatorzy przygotowali 3 trasy:
Trasa I - piesza. Trasa przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Start: godz. 10.00 Poznań (Malta-początkowa stacja Kolejki Maltańskiej) - wzdłuż Jeziora Maltańskiego - lasami nad Maltą - Poznań (Nowy Ogród Zoologiczny) - Szkoły KSW Poznań ul. Mińska 32. Około 4 km.
Kierownik trasy: Anna Bręczewska; Halina Bukowska; Romuald Szukała.
Trasa II - proponowana rowerowa bez kierownika trasy.
Start: godz.10:00 Poznań (Pomnik Armii Poznań) - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan - Fara Poznańska - most Św. Rocha - Malta - Nowe ZOO - KSW Poznań ul. Mińska 32. Około 15 km w jedną stronę.
Trasa III - dowolna. Uczestnicy wędrują samodzielnie (pieszo, rowerami, samochodami) na wybranej przez siebie trasie.

Zgłoszenia indywidualne i zbiorowe (konieczna imienna lista) przyjmowane będą: pocztą elektroniczną eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia 1 lutego 2018 roku do godz. 17:00.

Załączniki