Zimowe staże w Urzędzie Miasta Poznania

Na studentów i studentki czeka 75 miejsc w 25 biurach/wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz 2 miejsca w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału lub jednostki (wykaz w załączniku),
  • wypełnienie zamieszczonego formularza zgłoszeniowego - aktywny do 30 września br.

Październik będzie miesiącem spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się odrębnie do każdego wydziału/biura/jednostki.

Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - 1 m-c) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Urząd zawrze umowę zlecenia na 2 etap Programu (płatny staż - 3 m-ce).

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie: 06.11.2019 r. - 28.02.2020 r.

     

***

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

pod numerem telefonu (61) 878 55 10 lub 603 301 292

Załączniki