Urząd Miasta Poznania przedłużył termin przyjmowania zgłoszeń na zimową LV edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich!

Wnioski będą przyjmowane do 10 października br.

Na studentów i studentki czeka 75 miejsc w 26 biurach i wydziałach Urzędu Miasta Poznania, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń, 1 miejsce w Zarządzie Geodezji Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz 3 miejsca w Zarządzie Dróg Miejskich.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych,
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału/jednostki (informacja w WYKAZIE),
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (poniżej w kolumnie "Zgłoś swoje CV").

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz WYKAZ BIUR, WYDZIAŁÓW, JEDNOSTEK - EDYCJA ZIMOWA.

Październik to miesiąc spotkań rekrutacyjnych z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się odrębnie do każdego biura/wydziału/jednostki.

Z osobami, które zakwalifikują się do udziału w 1 etapie Programu (praktyka - 1 m-c) i następnie otrzymają końcową pozytywną ocenę z jej przebiegu, Miasto zawrze umowę zlecenia na 2 etap Programu (staż - 3 m-ce), w ramach którego otrzymają wynagrodzenie.

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie: 05.11.2018 r. - 28.02.2019 r.

Uczestnicy i uczestniczki Programu po zakończeniu stażu otrzymają zaświadczenia potwierdzające zakres wykonywanych zadań.

Na 54 dotychczasowe edycje staży wpłynęło ponad  34299 zgłoszeń, na staż przyjęto łącznie 3916 studentów i studentek. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywanie przez studentów i studentki korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd otrzymuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały UMP, w których studenci/studentki odbywają staż, wysoko oceniają ich wkład oraz poziom wykonywanych zadań. Ponad 600 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów Programu, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.

Do aplikowania zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami!

ZAPRASZAMY :)

***

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

Załączniki