Co 15 student w Polsce kształci się w Poznaniu

Co 15 student w Polsce kształci się w Poznaniu. Na 26 uczelniach (w tym 8 państwowych) studiuje ponad 140 tys.studentów. Około 75% żaków pochodzi spoza Poznania. W ciągu ostatnich 15 lat powołano do życia aż 17 szkół wyższych (wszystkie niepaństwowe), a liczba studentów wzrosła ponad 3,5 - krotnie.

Największą uczelnią miasta jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza, w którym kształci się co trzeci poznański student. Co siódmy wybiera Politechnikę Poznańską, co dziesiąty Uniwersytet Przyrodniczy, a co jedenasty Uniwersytet Ekonomiczny. Chętni do studiowania mają do wyboru około 200 kierunków nauczania. Kształcenie na poziomie magisterskim oprócz uczelni państwowych prowadzi także 5 szkół niepaństwowych. Podstawową formą edukacji są studia dzienne - w tej formie kształci się ponad połowa studentów.

Obecnie studia w Poznaniu kończy rocznie blisko 25 tys.osób i liczba ta z każdym rokiem wzrasta.