Forum Inwestycyjne - finał III edycji Programu

12 czerwca br, odbył się finał III edycji programu "Pierwszy Krok we Własny Biznes". Finaliści stanęli oko w oko z inwestorami podczas pierwszego w swoim życiu Forum Inwestycyjnego. Czas pokaże kto z uczestników zdobędzie inwestora i zrealizuje swój pomysł na biznes...

"Pierwszy Krok we Własny Biznes" to program szkoleniowo-doradczy, prowadzony w systemie konkursowym. 50-ciu uczestników przeszło przez 38-godzinny cykl szkoleniowy, obejmujący tematykę: księgowych-podatkowych aspektów prowadzenia własnego biznesu, marketingu i sprzedaży, zarządzania zasobami w MŚP oraz ochrony własności intelektualnej. Ten etap programu został zakończony wyborem 11 najlepszych projektów, których autorzy - pracując pod okiem doświadczonych doradców biznesowych - doskonalili swoje pomysły i przygotowywali profesjonalny biznesplan. Prace nad projektami zostały zakończone audytem gotowości inwestycyjnej przedsięwzięcia, tj. badaniem gotowości projektu do urynkowienia. Wyniki audytu były podstawą do wybrania 5 najlepszych projektów, których autorzy wzięli udział w Forum Inwestycyjnym.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem InQbatora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM oraz Miasta Poznań.

Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia "Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".

Kolejna IV edycja programu "Pierwszy Kroku we Własny Biznes", startuje na przełomie jesieni i zimy roku 2012. Już teraz zapraszamy do udziału.

Szczegóły:

www.inqbator.pl/pierwszykrok

www.poznan.pl/pierwszykrok

http://www.facebook.com/InQbator.PPNT.FUAM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej