Koła naukowe na planie Dodaj obiekt - Koła naukowe

Politechnika Poznańska

Opis

Koło naukowe studentów architektury

dr hab. inż. arch. Radosław Barek

Koło naukowe historii architektury i urbanistyki

dr inż. arch. Grażyna Kodym-Kozaczko

Koło naukowo-artystyczne "Dedal"

dr Tomasz Matusewicz

Koło naukowe urbanistów "Urba-nation"

dr inż. arch. Anna Januchta-Szostak

Koło naukowe "Kreatornia"

dr inż. arch. Przemysław Biskupski

Koło naukowe "Illumination"

dr inż. arch. Hanna Michalak

Koło naukowe "Light architecture"

dr inż. Artur Nawrowski

Koło naukowe odkrywców współczesnej architektury "In situ"

dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP

Koło naukowe "Fantomatyka"

dr inż. arch. Borys Siewczyński

Koło naukowe "Eduart"

dr Hanna Grzeszczuk-Brendel

Koło naukowe "Archimpact"

dr inż arch. Maciej Janowski

Koło naukowe architektury projektowanej cyfrowo

dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz

Koło naukowe "Mostowców"

dr inż. Wojciech Siekierski

Koło naukowe studentów dróg żelaznych

dr inż. Michał Pawłowski

Koło naukowe geoinżynierii

dr inż. Mieczysław Kania

Koło naukowe studentów budownictwa

dr inż. T. Garbowski

Studenckie koło naukowe "Zarządzanie w budownictwie - CMS"

dr inż. Tomasz Wiatr

Koło naukowe inżynierów środowiska

mgr inż. Łukasz Amanowicz;

Koło naukowe technologii ochrony wód

mgr inż. Wojciech Góra

Koło naukowe zarządzania kosztami w budownictwie

mgr inż. Agnieszka Dziadosz

Koło naukowe "ConInno"

dr hab. inż. Jerzy Pasławski

Koło naukowe wibroakustyki i diagnostyki systemów "Spectrum"

dr inż. Roman Barczewski

Koło naukowe odlewników

dr inż. Paweł Szymański

Studenckie koło naukowe inżynierii materiałowej

dr inż. Mikołaj Popławski

Koło naukowe "Polimery i Tworzywa Sztuczne"

dr inż. Karol Bula

Koło naukowe komputerowego wspomagania projektowania technologii

dr inż. Remigiusz Łabudzki

Koło naukowe obrabiarek sterowanych numerycznie "Machtool"

mgr inż. Waldemar Bereza

Koło naukowe biomechaniczne towarzystwo studentów "Da Vinci"

dr Tomasz Walczak

Koło naukowe "Prime"

dr inż. Ewa Dostatni

Koło naukowe obróbki skrawaniem

dr inż. Paweł Twardowski

Koło naukowe "Techniki wirtualne w projektowaniu"

dr inż. Roman Konieczny

Koło naukowe "μcro"

dr hab. inż. Ryszard Porada, prof. nadzw. PP

Koło naukowe automatyki i robotyki "CybAiR"

dr inż. Dominik Belter

Koło naukowe "Info Car"

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski

Koło naukowe "Atena"

dr inż. Krzysztof Zwierzyński

Koło naukowe "Foton"

mgr inż. Sandra Mroczkowska

Koło naukowe "Magnesia"

dr inż. Rafał Wojciechowski

Koło naukowe "Elektroenergetyka"

dr inż. Ireneusz Grządzielski

Koło naukowe "Electronus" instalacje inteligentne w budynkach

dr inż. Bolesław Bródka

Koło naukowe "Sensor"

dr inż. Grzegorz Wiczyński

Koło naukowe automatyki przemysłowej

mgr inż. Dominik Łuczak

Matematyczne koło naukowe

dr hab. inż. Paweł Kolwicz, prof. nadzw. PP

Koło naukowe "Multimedia studio"

dr inż. Sławomir Maćkowiak

Koło naukowe fotoniki "Photon club"

dr inż. Jan Lamperski

Koło naukowe sieci komputerowych aegis

dr inż. Sławomir Hanczewski

Koło naukowe sieci krótkofalowców

dr hab. inż. Mieczysław Jessa

Koło naukowe "Pajączek"

dr inż. Jakub Pająkowski

Koło naukowe "Diodak"

mgr inż. Krzysztof Bąkowski

Koło naukowe telewizji studenckiej politechniki poznańskiej "Spacja tv"

dr inż. Maciej Bartkowiak

Koło naukowe "Pyralab"

dr inż. Adrian Kliks

Koło naukowe fizyki technicznej

dr inż. Adam Buczek

Koło naukowe nanoinżynierii molekularnej

mgr inż. Bartosz Bursa

Koło naukowe "S.K.I.M. - studenckie koło inżynierii mikroprocesorowej"

dr inż. Janusz Pochmara

Koło naukowe "Koło nauk obliczeniowych"

dr inż. Grzegorz Pawlak

Koło naukowe "Mind"

dr hab. inż. Mikołaj Morzy

Koło naukowe studentów informatyki "Booboo"

mgr inż. Przemysław Wesołek

Koło naukowe "Decybel"

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

Koło naukowe studentów "Robotyka automatyka informatyka"

mgr inż. Tomasz Jedwabny

Akademickie koło aplikacji internetowych

dr hab. inż. Mikołaj Morzy

Koło naukowe sieci komputerowe i systemy rozproszone

dr inż. Cezary Sobaniec

Koło naukowe inteligencji obliczeniowej

dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. nadzw. PP

Koło naukowe ruch projektantów gier "RPG"

dr inż. Witold Andrzejewski

Koło naukowe systemów wbudowanych

dr inż. Mariusz Nowak

Koło naukowe "Inżynierii komputerowej"

Piotr Katarzyński

Koło naukowe "Bioinformatyki"

dr hab. inż. Piotr Formanowicz, prof. nadzw. PP

Koło naukowe "Grupa.NET"

mgr inż. Sylwia Kopczyńska

Koło naukowe centrum promocji inżynierów

dr inż. Marek Miądowicz

Koło naukowe ergonomii

dr Wiesława Horst

Koło naukowe Enactus politechnika poznańska

dr inż. Arkadiusz Borowiec

Koło naukowe "Progress"

dr inż. Marcin Butlewski

Koło naukowe studentów "Logistyka"

dr inż. Paulina Golińska

Studenckie koło naukowe konsultingu - Cognitis

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka;

Koło naukowe studenckie koło doskonalenia procesów przy Politechnice Poznańskiej

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

Koło naukowe młodego BHPowca

dr Wiesława Horst

Koło naukowe inwestorów i ekonomistów "Makler"

dr inż. Arkadiusz Borowiec

Koło naukowe mechaników

dr inż. Maciej Bajerlein

Koło naukowe energetyki cieplnej

dr hab. inż. Tomasz Dobski, prof. nadzw. PP

Koło naukowe "Mechatroników"

dr inż. Jarosław Adamiec

Koło naukowe inżynierii wirtualnej projektowania - "Koło Naukowe IWP"

prof. dr hab. inż. Marek Morzyński

Koło naukowe silników spalinowych

dr inż. Maciej Bajerlein;

Koło naukowe inżynierów transportu publicznego

dr inż. Bartosz Firlik

Koło naukowe "Chemik"

dr inż. Maciej Staszak

Koło naukowe "BioInicjatywa"

dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski

Koło naukowe "Akademicki klub lotniczy Politechniki Poznańskiej"

dr inż. Mieczysław Słowik

Wróć do listy