Koła naukowe na planie Dodaj obiekt - Koła naukowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Opis

Koło Naukowe Azji Wschodniej i Południowej Koło Naukowe Historii Najnowszejd r Elżbieta Lesiewicz Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej dr Dorota Piontek Koło Naukowe Nauki o Bezpieczeństwie dr Maciej Magiera Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej dr Wojciech Nowiak, dr Krzysztof Hajder Koło Naukowe Psychologii Polityki Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego dr Paweł Antkowiak K oło Naukowe Stosunków Międzynarodowych prof. UAM dr hab. Anna Potyrała Koło Naukowe Studiów Genderowych dr Dorota Piontek Koło Naukowe Geologów dr Robert Radaszewski Studenckie Koło Naukowe Geografów prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej dr Sylwia Staszewska Koło Naukowe Przyrodników Koło Naukowe Chemików Koło Naukowe "Futurum Europae "Profesor Andrzej Gulczyński Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem" prof. dr hab. Krystyna Wojtczak Koło Naukowe Prawa Finansowego PECUNIA prof. UAM dr. hab. Tomasz Nieborak Koła Naukowego Kryminalistyki dr hab. Szymon Matuszewski Koło Naukowe Myśli Politycznej Koło Naukowe Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego dr Wojciech Szafrański Koło Naukowe Obrońców Dyscyplinarnych prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej dr Piotr Lissoń Koło Naukowe Prawa Gospodarczego dr Michał Strzelbicki Studenckie koło naukowe prawa konstytucyjnego "Pro Publico Bono" Koło Naukowe Prawa Medycznego "LEGE ARTIS" prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia Koło Naukowege Prawa Nowych Technologii dr Jakub Kępiński, dr Rafał Sikorski Koło Naukowe "Bona Fides" prof. dr hab. Wojciech Dajczak Koło Naukowe Praw Człowieka "Humanitas" prof. dr hab. Zdzisław Kędzia Prawnicze Koło Naukowe Gender Koło Naukowe Prawa Sportowego Wydziałowa Rada Kół Naukowych WPiA Studenckie Koło Naukowe Fizyków Studenckie Koło Naukowe Historyków dr Igor Kraszewski Studenckie Koło Naukowe Muzykologów dr hab. Maciej Jabłoński Koło Naukowe Germanistów profesor Beaty Mikołajczyk Koło Naukowe Romanistów "Thélème" dr Patrycja Tomczak Koło Naukowe Rumunistów UAM dr Tomasz Klimkowski, mgr Emilia Ivancu Koło Naukowe Hispanistów UAM dr Judyta Wachowska Międzywydziałowe Koło Italianistów UAM mgr Anna Grochowska, mgr Agnieszka Domaradzka Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe dr Anna Chudzińska-Parkosadze Studenckie Koło Językoznawcze REMAT prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej dr Augustyn Surdyk Koło Naukowe Japonica Creativa dr Arkadiusz Jabłoński Koło Naukowe Indologów dr Sven Sellmer Koło Naukowe Arabistów dr Paweł Siwiec Koło Naukowe Hebraistów UAM prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski Turkologiczne Koło Naukowe prof. dr hab. Henryk Jankowski Koło Naukowe Pedagogów-Terapeutów (AGO) mgr Michalina Kasprzak, dr Michał Klichowski, mgr Anna Ratajczak Koło Naukowe Edukacji Artystycznej "Pro Arte" dr Agnieszka Konarczak-Stachowiak Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji dr Krzysztof Ratajczak, dr Michał Nowicki Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej RAZEM mgr Łukasz Ratajczak, mgr Magdalena Gajtkowska, mgr Patrycja Wesołowska Koło Naukowe Resocjalizacji "Dwa Światy" mgr Sonia Dzierzyńska-Breś Koło Naukowe "Filozofia Wychowania i Edukacja Obywatelska" (Wiedza i Rozwój) dr Z. Rudnicki, dr S. Futyma Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw dr Katarzyna Pawelczak Studenckie Kolo Naukowe Literacko - Teatralne "Dygresja" dr Mateusz Marciniak Studenckie Koło Naukowe "MEDIOCRATUM" dr Mariusz Przybyła Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego "poMOC" dr Joanna Kozielska, dr Grażyna Teusz Studenckie Koło Naukowe "Przeciw Samotności" dr Jolanta Twardowska - Rajewska Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Zawodowego i Personalnego dr Małgorzata Rosalska Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży "KRAM" mgr Patrycja Miśko Studenckie Koło Naukowe o Profilu Artystycznym i Arteterapeutycznym dr Maria P. Stasiakiewicz Studenckie Koło Naukowe "mEDIUm" mgr Anna Michniuk, dr Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej mgr Katarzyna Banaszak Międzywydziałowe Koło Naukowe "OdNowa" prof. UAM dr hab. Marek Budajczak Koło Naukowe Matematyków UAM dr hab. Maciej Radziejewski Koło Naukowe Robotyki dr Krzysztof Dyczkowski Koło Naukowe Matematyki i Informatyki Stosowanej Koło Naukowe StuDMat Koło Naukowe Systemu Tex dr Marcin Borkowski Koło Naukowe PyCircleGenderowe Koło Literaturoznawcze dr Agnieszka Gajewska Koło Naukowe Cykliści i Findesiecliści dr Marek Wedemann Koło Edytorów Trantiputl prof. dr hab. Wiesław Wydra Koło Hermeneutyczne dr hab. Michał Januszkiewicz Koło Komunikacji Kreatywnej Essence dr Elżbieta Winiecka Koło Literatury Nowej Swoją Drogą dr Marcin Jaworski Koło Miłosników Kultury i Literatury Żydowskiej Dabru Emet prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany Koło Miłośników Języka dr Karolina Ruta Koło Miłośników Literatury Dawnej prof. Barbara Judkowiak Koło Naukowe Audiodeskryberów mgr Beata Jerzakowska Koło Naukowe EureKA dr Maciej Junkiert Koło Naukowe Miłośników Historii Języka Polskiego prof. dr hab. Tomasz Mika Koło Naukowe Polonistów dr Beata Przymuszała Koło Naukowe Romantyków dr Wojciech Hamerski Koło Żywych Metodyków Metoteka dr Anna Podemska-Kałuża Naukowe Koło Kultury Medialnej PRojektor dr A. Kula Naukowe Koło Onomastów Nazywacze dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska Naukowe Koło Przekładowe Przekładnia dr Ewa Rajewska Studenckie Koło Badań nad Nowoczesnością Mediatou dr Michał Larek Studenckie Koło Naukowe Europy Środkowej dr Lenka Németh Vítová Koło Naukowe Klasyków Koło Naukowe Slawistów dr Patryk Borowiak Słowiańskie Koło Artystyczne prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka Koło Naukowe Teatrologów mgr Magdalena Rewerenda Studenckie Koło Naukowe Interactiv LAB dr Michał Krawczak Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców dr Katarzyna Mąka-Malatyńska Międzywydziałowe Studenckie Koło Retoryczne dr Barbara Sobczak Koło Naukowe Psychologii Religii dr hab. Andrzej Pankalla Koło Naukowe Psychologii Twórczości Koło Naukowe Zaburzenia Odżywiania Koło Studentów Filozofii UAM dr hab. Norbert Lesniewski Koło Naukowe Kulturoznawców dr Marcin Adamczak Koło Naukowe Studentów Socjologii prof. dr hab. Rafał Drozdowski

Wróć do listy