Koła naukowe na planie Dodaj obiekt - Koła naukowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Opis

Koło Naukowe Azji Wschodniej i Południowej

Koło Naukowe Historii Najnowszej

dr Elżbieta Lesiewicz

Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej

dr Dorota Piontek

Koło Naukowe Nauki o Bezpieczeństwie

dr Maciej Magiera

Koło Naukowe Politologów i Dziennikarzy

prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski

Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej

dr Wojciech Nowiak, dr Krzysztof Hajder

Koło Naukowe Psychologii Polityki

Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego

dr Paweł Antkowiak

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych

prof. UAM dr hab. Anna Potyrała

Koło Naukowe Studiów Genderowych

dr Dorota Piontek

Koło Naukowe Geologów

dr Robert Radaszewski

Studenckie Koło Naukowe Geografów

prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

dr Sylwia Staszewska

Koło Naukowe Przyrodników

Koło Naukowe Chemików

Koło Naukowe "Futurum Europae"

Profesor Andrzej Gulczyński

Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem"

prof. dr hab. Krystyna Wojtczak

Koło Naukowe Prawa Finansowego PECUNIA

prof. UAM dr. hab. Tomasz Nieborak

Koła Naukowego Kryminalistyki

dr hab. Szymon Matuszewski

Koło Naukowe Myśli Politycznej

Koło Naukowe Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

dr Wojciech Szafrański

Koło Naukowe Obrońców Dyscyplinarnych

prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Koło Naukowe Prawa Cywilnego Usus Iuris

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki

Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej

dr Piotr Lissoń

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego

Dr Michał Strzelbicki

Studenckie koło naukowe prawa konstytucyjnego "Pro Publico Bono"

Koło Naukowe Prawa Medycznego "LEGE ARTIS"

prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia

Koło Naukowege Prawa Nowych Technologii

dr Jakub Kępiński, dr Rafał Sikorski

Koła Naukowego "Bona Fides"

prof. dr hab. Wojciech Dajczak

Koło Naukowe Praw Człowieka "Humanitas"

prof. dr hab. Zdzisław Kędzia

Prawnicze Koło Naukowe Gender

Koło Naukowe Prawa Sportowego

Wydziałowa Rada Kół Naukowych WPiA

Studenckie Koło Naukowe Fizyków

Studenckie Koło Naukowe Historyków

dr Igor Kraszewski

Studenckie Koło Naukowe Muzykologów

dr hab. Maciej Jabłoński

Koło Naukowe Germanistów

profesor Beaty Mikołajczyk

Koło Naukowe Romanistów "Thélème"

dr Patrycja Tomczak

Koło Naukowe Rumunistów UAM

dr Tomasz Klimkowski, mgr Emilia Ivancu

Koło Naukowe Hispanistów UAM

dr Judyta Wachowska

Międzywydziałowe Koło Italianistów UAM

mgr Anna Grochowska, mgr Agnieszka Domaradzka

Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe

dr Anna Chudzińska-Parkosadze

Studenckie Koło Językoznawcze REMAT

prof. UAM dr hab. Władysław Zabrocki

Koło Naukowe Studentów Lingwistyki Stosowanej

dr Augustyn Surdyk

Koło Naukowe Japonica Creativa

dr Arkadiusz Jabłoński

Koło Naukowe Indologów

dr Sven Sellmer

Koło Naukowe Arabistów

dr Paweł Siwiec

Koło Naukowe Hebraistów UAM

prof. UAM dr hab. Piotr Muchowski

Turkologiczne Koło Naukowe

prof. dr hab. Henryk Jankowski

Koło Naukowe Pedagogów-Terapeutów (AGO)

mgr Michalina Kasprzak, dr Michał Klichowski, mgr Anna Ratajczak

Koło Naukowe Edukacji Artystycznej "Pro Arte"

dr Agnieszka Konarczak-Stachowiak

Koło Naukowe Historii Kultury i Edukacji

dr Krzysztof Ratajczak, dr Michał Nowicki

Koło Naukowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej RAZEM

mgr Łukasz Ratajczak, mgr Magdalena Gajtkowska,

mgr Patrycja Wesołowska

Koło Naukowe Resocjalizacji "Dwa Światy"

mgr Sonia Dzierzyńska-Breś

Koło Naukowe "Filozofia Wychowania i Edukacja Obywatelska" (Wiedza i Rozwój)

dr Z. Rudnicki, dr S. Futyma

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw

dr Katarzyna Pawelczak

Studenckie Kolo Naukowe Literacko - Teatralne "Dygresja"

dr Mateusz Marciniak

Studenckie Koło Naukowe "MEDIOCRATUM"

dr Mariusz Przybyła

Studenckie Koło Naukowe Poradnictwa Społecznego "poMOC"

dr Joanna Kozielska, dr Grażyna Teusz

Studenckie Koło Naukowe "Przeciw Samotności"

dr Jolanta Twardowska - Rajewska

Studenckie Koło Naukowe Doradztwa Zawodowego I Personalnego

dr Małgorzata Rosalska

Studenckie Koło Naukowe Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska

Studenckie Koło Naukowe Kreatywnego Rozwoju Aktywności Młodzieży "KRAM"

mgr Patrycja Miśko

Studenckie Koło Naukowe o Profilu Artystycznym i Arteterapeutycznym

dr Maria P. Stasiakiewicz

Studenckie Koło Naukowe "mEDIUm"

mgr Anna Michniuk, dr Natalia Walter, dr Agnieszka Iwanicka

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej

mgr Katarzyna Banaszak

Międzywydziałowe Koło Naukowe "OdNowa"

Prof. UAM dr hab. Marek Budajczak

Koło Naukowe Matematyków UAM

dr hab. Maciej Radziejewski

Koło Naukowe Robotyki

dr Krzysztof Dyczkowski

Koło Naukowe Matematyki i Informatyki Stosowanej

Koło Naukowe StuDMat

Koło Naukowe Systemu Tex

dr Marcin Borkowski

Koło Naukowe PyCircle

Genderowe Koło Literaturoznawcze

dr Agnieszka Gajewska

Koło Naukowe Cykliści i Findesiecliści

dr Marek Wedemann

Koło Edytorów Trantiputl

prof. dr hab. Wiesław Wydra

Koło Hermeneutyczne

dr hab. Michał Januszkiewicz

Koło Komunikacji Kreatywnej Essence

dr Elżbieta Winiecka

Koło Literatury Nowej Swoją Drogą

dr Marcin Jaworski

Koło Miłosników Kultury i Literatury Żydowskiej Dabru Emet

prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany

Koło Miłośników Języka

dr Karolina Ruta

Koło Miłośników Literatury Dawnej

prof. Barbara Judkowiak

Koło Naukowe Audiodeskryberów

mgr Beata Jerzakowska

Koło Naukowe EureKA

dr Maciej Junkiert

Koło Naukowe Miłośników Historii Języka Polskiego

prof. dr hab. Tomasz Mika

Koło Naukowe Polonistów

dr Beata Przymuszała

Koło Naukowe Romantyków

dr Wojciech Hamerski

Koło Żywych Metodyków Metoteka

dr Anna Podemska-Kałuża

Naukowe Koło Kultury Medialnej PRojektor

dr A. Kula

Naukowe Koło Onomastów Nazywacze

dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Naukowe Koło Przekładowe Przekładnia

dr Ewa Rajewska

Studenckie Koło Badań nad Nowoczesnością Mediatou

dr Michał Larek

Studenckie Koło Naukowe Europy Środkowej

dr Emilia Kledzik

Koło Naukowe Klasyków

Koło Naukowe Slawistów

dr Patryk Borowiak

Słowiańskie Koło Artystyczne

prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

Koło Naukowe Teatrologów

mgr Magdalena Rewerenda

Studenckie Koło Naukowe Interactiv LAB

dr Michał Krawczak

Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców

dr Katarzyna Mąka-Malatyńska

Międzywydziałowe Studenckie Koło Retoryczne

dr Barbara Sobczak

Koło Naukowe Psychologii Religii

dr hab. Andrzej Pankalla

Koło Naukowe Psychologii Twórczości

Koło Naukowe Zaburzenia Odżywiania

Koło Studentów Filozofii UAM

Dr hab. Norbert Lesniewski

Koło Naukowe Kulturoznawców

Dr Marcin Adamczak

Koło Naukowe Studentów Socjologii

Prof. dr hab. Rafał Drozdowski

Wróć do listy