Koła naukowe na planie Dodaj obiekt - Koła naukowe

Uniwersytet Medyczny

Opis

Studenckie Koło Naukowe Menadżer Jakości

dr inż. Iwona Nowakowska

Studenckie Koło Naukowe Antropologii i Odontologii Sądowej

dr n. biol. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska

Studenckie Koło Neurobiologiczne

dr hab. n. biol. Jolanta Dorszewska

Choroby Zakaźne w Pediatrii

Dr n. med. Ilona Małecka

Koło Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

Dr n.med. Karolina Horbacka

Koło Medycyny Laboratoryjnej

dr n.biol. Anna Thielemann

Koło Młodych Medyków Sądowych

dr hab. n. med. Czesław Żaba

Koło Naukowe Biologii Komórki

dr Mirosław Andrusiewicz

Koło Naukowe Farmakognozja

prof. UM dr hab. n. farm. Wiesława Bylka

Koło Naukowe Fizjologii Wysiłku Fizycznego

dr n.med. Jacek Nikisch

Koło Naukowe Protetyki Stomatologicznej

lek. stom. Małgorzata Idzior-Haufa

Koło Naukowe przy Zakładzie Technik i Technologii

lek. stom. Karolina Karońska

Koło Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii

dr Anna Kurhańska-Flisykowska

Open Physiotherapy

Dr Roksana Malak

Pielęgniarstwa Operacyjnego

dr n.biol Grażyna Bączyk

Projektowania i Syntezy Leku

dr Marcin Wierzchowski

Psychiatryczne Studenckie Koło Naukowe

dr n. med. Aleksandra Rajewska-Rager

Ratownictwo pediatryczne

mgr Marcin Rybakowski

Studenckie Koło Naukowe "Biosfera"

prof. dr hab. Maria Rybczyńska

Studenckie Koło Naukowe Analizy farmaceutycznej

dr n. farm. Agnieszka Sobczak

Studenckie Koło Naukowe Anatomiczne

lek. dent. Mateusz Krajecki

Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii

dr n. med. Anna Kluzik

Studenckie Koło Naukowe Badań Strukturalnych

dr Ewa Tykarska

Studenckie Koło Naukowe Biochemii Farmaceutycznej

dr n. farm. Aleksandra Majchrzak-Celińska

Studenckie Koło Naukowe Biochemii i Biologii Molekularnej

dr Agnieszka Rawłuszko - Wieczorek

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii Roślin Leczniczych

dr hab. Barbara Thiem

Studenckie Koło Naukowe Chemia Leków

dr n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Studenckie Koło Naukowe Chemii Organicznej

dr hab. Tomasz Gośliński

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Dziecięcej

lek. med. Patrycja Sosnowska

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Naczyniowej

Dr n. med. Maciej Zieliński

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

lek. med. Piotr Nowaczyk

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Mini-Inwazyjnej

dr hab. n. med. Maciej Biczysko

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Ręki

lek. med. Anna Wawrzyniak- Bielęda

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Urazowo-Rekonstrukcyjnej

dr hab. n. med. Paweł Grala

Studenckie Koło Naukowe Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych

dr n. med. Maciej Cymerys

Studenckie Koło Naukowe Cytologiczne

dr n. biol. Violetta Filas

Studenckie Koło Naukowe Dermatologii i Wenerologii

dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz

Studenckie Koło Naukowe Diabetologiczne

dr hab. Aleksandra Araszkiewicz

Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki Laboratoryjnej

Dr Waldemar Myszka

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki

mgr Angelika Kargulewicz

Studenckie Koło Naukowe Dietetyki Klinicznej

dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Studenckie Koło Naukowe Dysfunkcji Układu Ruchowego Narządu Żucia przy Klinice

dr n. med. Krzysztof Gawriołek

Studenckie Koło Naukowe Endokrynologiczne

Prof. dr hab. Katarzyna Łącka

Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii Dziecięcej

Dr Monika Obara-Moszyńska

Studenckie Koło Naukowe Endokrynologii Ginekologicznej

Prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski

Studenckie Koło Naukowe Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

dr n. farm. Marta Karaźniewicz-Łada

Studenckie Koło Naukowe Farmacji Klinicznej

dr n. farm. Edyta Szałek

Studenckie Koło Naukowe Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej

dr Dorota Koligat

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii Żywienia

dr hab. Hanna Krauss prof. UM

Studenckie Koło Naukowe Gastroenterologii i Żywienia Człowieka

dr n. med. Iwona Krela-Kaźmierczak

Studenckie Koło Naukowe Genetyki Medycznej

mgr Katarzyna Wicher

Studenckie Koło Naukowe Gerostomatologii

dr n. med. Rafał Brożek

Studenckie Koło Naukowe Ginekologii i Położnictwa

prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak

Studenckie Koło Naukowe Ginekologii Onkologicznej

dr n. med. M. Magnowska

Studenckie Koło Naukowe Hematologii i Chorób Rozrostowych

prof. dr hab. med. Krzysztof Lewandowski

Studenckie Koło Naukowe Histologiczne

dr hab. Marcin Ruciński

Studenckie Koło Naukowe Historii i Filozofii Medycyny

dr Marcin Moskalewicz

Studenckie Koło Naukowe Holistycznej Opieki Nad Pacjentem

dr n. przyr. Urszula Kwapisz

Studenckie Koło Naukowe Immunologii Klinicznej

dr Mariusz Kaczmarek

Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii

dr n. med. Bartłomiej Perek

Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii Dziecięcej

dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński

Studenckie Koło Naukowe Kardiochirurgii II

dr n. med. Krzysztof Greberski

Studenckie Koło Naukowe Kardiologiczne I

dr med. Aleksander Araszkiewicz

Studenckie Koło Naukowe Kardiologiczne II

dr n. med. Rafał Dankowski

Studenckie Koło Naukowe Kardiologii Dziecięcej

Dr n. med. Bartłomiej Mroziński

Studenckie Koło Naukowe Kardiologii Nieinwazyjnej

dr hab. med. Przemysław Guzik

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Perinatalnej

Prof. dr hab. Marta Szymankiewicz-Brębo

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej

lek. Michał Szemień

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Tropikalnej "TROPIK"

Dr n. med. Elżbieta Kacprzak

Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Lekarskiej

Prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz

Studenckie Koło Naukowe Młodych Mikrobiologów

dr hab. inż. Marzena Gajęcka, prof. nadzw.

Studenckie Koło Naukowe Nefrologiczne przy Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób

Prof. dr hab. Alicja Grzegorzewska

Studenckie Koło Naukowe Nefrologii

prof. dr hab. Zofia Niemir

Studenckie Koło Naukowe Neonatologii

dr hab. n. med. Jan Mazela

Studenckie Koło Naukowe Neurochemii i Neuropatologii

dr hab. n. med. Sławomir Michalak

Studenckie Koło Naukowe Neurofizjologów

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Studenckie Koło Naukowe Neurologii Wieku Rozwojowego

prof. dr hab. Barbara Steinborn

Studenckie Koło Naukowe Neuropsychiatryczne

dr n. med. Aleksandra Suwalska

Studenckie Koło Naukowe Okulistyczne

dr med. Ewa Czaplicka

Studenckie Koło Naukowe Onkologii i Hematologii Dziecięcej

dr hab. n. med. K. Derwich

Studenckie Koło Naukowe Onkologii i Radioterapii przy WCO

dr hab. Andrzej Roszak Prof. UM

Studenckie Koło Naukowe Onkologii Klinicznej

dr n. med. Krzysztof Rożnowski

Studenckie Koło Naukowe Opieki Farmaceutycznej

dr n. farm. Arleta Matschay

Studenckie Koło Naukowe Optyki Okularowej i Optometrii

dr n. med. Danuta Pieczyrak

Studenckie Koło Naukowe Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

prof. dr hab. n.med. Marek Jóźwiak

Studenckie Koło Naukowe Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Matthew

Studenckie Koło Naukowe Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

prof. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka

Studenckie Koło Naukowe Patomorfologii

dr n. med. Katarzyna Iwanik

Studenckie Koło Naukowe Pediatrii przy SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

dr n. med. Joanna Mitkowska

Studenckie Koło Naukowe Pediatryczne

dr n. med. Paweł Kemnitz

Studenckie Koło Naukowe Perinatologii i Ginekologii

prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Studenckie Koło Naukowe Pneumonologii i Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

dr hab. n. med. Aleksandra Szczawińska-Popło

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób

dr n. med. Natalia Kobelska-Dubiel

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dermatologii i Wenerologii

prof. zw. dr hab. n. med. Ryszard Żaba

Studenckie Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Medycyny Psychosomatycznej

dr Wojciech Strzelecki

Studenckie Koło Naukowe Pulmonologiczne

dr n. med. Joanna Goździk - Spychalska

Studenckie Koło Naukowe Radiologiczne

Prof. dr hab. n. med. Robert Juszkat

Studenckie Koło Naukowe Radiologii Pediatrycznej

Dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna

Studenckie Koło Naukowe Seksuologii i Psychologii Klinicznej

prof. UM dr hab. Ewa Mojs

Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Dziecięcej

dr n. med. Natalia Torlińska-Walkowiak

Studenckie Koło Naukowe Technologii Farmaceutycznej

dr Tomasz Osmałek

Studenckie Koło Naukowe Torakochirurgii

dr hab. Mariusz Kasprzyk

Studenckie Koło Naukowe Tyreologiczne

dr n. med. Adam Stangierski

Studenckie Koło Naukowe Urologii

dr n. med. Michał Hrab

Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Międzynarodowego

dr n. med. Ewelina Wierzejska

STN Fotochemia Związków Makrocyklicznych

mgr Łukasz Sobotta

STN Młodych Menedżerów

dr Andrzej Klamerek

STN Ortopedii i Traumatologii

lek. med. Piotr Staszczuk

Studenckie Koło Naukowe Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

dr n. med. Marian Nowaczyk

Studenckie Koło Naukowe Chorób Zakaźnych

prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska

Studenckie Koło Naukowe Etyki i Bioetyki

Prof. dr hab. Michał Musielak

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Sportowej

lek. med Grzegorz Biegański

Studenckie Koło Naukowe Młodych Epidemiologów

dr n. o zdrowiu Barbara Czech- Szczapa

Studenckie Koło Naukowe Nefrodiabetologii

dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk

Studenckie Koło Naukowe Neurochirurgii

prof. dr hab. n. med. Roman Jankowski

Studenckie Koło Naukowe Ortopedii

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński

Studenckie Koło Naukowe Proteomiki i Metabolomiki

dr Jan Matysiak

Studenckie Koło Naukowe Protetyków Słuchu

dr hab n. med Dorota Hojan-Jezierska

Studenckie Koło Naukowe Toksykologii

prof. UM dr hab. Marek Murias

Studenckie Koło Reumatologiczne

dr n. med. Dominik Majewski

Studenckie Koło Rozwoju Osobistego

Dominika Bazan

Student Research Group of Neurology

Dr n. med. Mikołaj Pawlak

Wróć do listy