Akademia Młodego Ekonomisty i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy - zapisy

Rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję zajęć Akademii Młodego Ekonomisty oraz Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. W zajęciach może wziąć udział blisko 240 uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjum. Organizatorem zajęć jest poznański Uniwersytet Ekonomiczny.

Akademia Młodego Ekonomisty i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy
Akademia Młodego Ekonomisty i Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Zapisy trwają do 25 lutego 2018.

W zajęciach w ramach Akademii Młodego Ekonomisty mogą brać udział dzieci z klas 7 szkół podstawowych oraz gimnazjum. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy skierowany jest do dzieci z klas 5 i 6 szkół podstawowych.

Pierwsze zajęcia odbędą się 22 marca 2018 r.

Każdy semestr to sześć 1,5 godzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Na wykładach młodzież zapozna się z podstawami funkcjonowania gospodarki, zarządzania firmą i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Ułatwią one zrozumienie procesów kluczowych dla działalności firm i polityki gospodarczej państwa, a także okalającej rzeczywistości, w której przepływy pieniądza są odczuwalne dla każdego. Celem zajęć jest również wykształcenie postaw przedsiębiorczych i umiejętności miękkich, ważnych dla przyszłego człowieka sukcesu.

Wykłady połączone są z warsztatami, podczas których młodzi studenci odgrywają rozmaite role: kierowników zespołów, ministrów finansów, negocjatorów, inwestorów giełdowych, czy też twórców kampanii reklamowych. Poczują się jak decydenci gospodarczy: właściciele firm, menedżerowie, członkowie rządu.

W tym semestrze zajęcia dotyczyć będą: tworzenia strategii konkurencyjnych, kampanii reklamowych, inwestowania oraz koniunktury gospodarczej.

Słuchacze AME i EUD staną się również adeptami sztuki przekonywania i perswazji. W tym samym czasie na zajęcia z ekonomistami i psychologami zapraszamy także rodziców (również nieodpłatnie).