Bilet semestralny dla studentów

Bilet semestralny to doskonała oferta dla wszystkich uczniów i studentów, którzy po feriach wracają do szkoły i na uczelnie. Kosztuje mniej niż odpowiadające mu bilety miesięczne i można go kupić na 120 lub 150 dni.

Podstawą do korzystania z biletu semestralnego jest imienna karta PEKA
Podstawą do korzystania z biletu semestralnego jest imienna karta PEKA

Z biletu semestralnego mogą skorzystać uczniowie szkół na terenie Poznania lub miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi (do ukończenia 23 roku życia) oraz studenci (do ukończenia 26 lat). Z oferty mogą skorzystać także doktoranci oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich (niezależnie od wieku).

Bilety występują w dwóch wersjach: na 120 lub 150 dni. Można je kupić na strefy: A, A+B lub A+B+C. Bilet na 120 dni na strefę A kosztuje 155 zł; na strefy A+B - 207 zł; natomiast na strefy A+B+C - 311 zł. Analogicznie bilet semestralny na 150 dni kosztuje 185 zł, 250 zł lub 380 zł.

Uwaga! Mieszkający w Poznaniu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów w strefie A - czyli na terenie Poznania - na liniach organizowanych przez ZTM.

Legitymacja studencka jak karta PEKA

Podstawą do korzystania z biletu semestralnego jest imienna karta PEKA albo aktywowana w systemie PEKA Elektroniczna Legitymacja Studencka (lub doktorancka) z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Jeśli uprawnienie nie jest wgrane, trzeba mieć przy sobie ważną legitymację szkolną lub studencką.

Każdy posiadacz ELS może szybko i wygodnie sprawdzić, czy jego legitymacja może być aktywowana w systemie PEKA. Wystarczy wejść na stronę Międzyuczelnianego Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckich i wpisać numer legitymacji.

Jeśli okaże się, że legitymacja może działać w systemie PEKA, konieczna jest jej aktywacja. Wystarczy złożyć wniosek o adaptację karty w systemie PEKA (nie trzeba załączać zdjęcia), a następnie aktywować ją w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta ZTM.

Wniosek można wypełnić na stronie: www.peka.poznan.pl. W Punkcie Obsługi Klienta należy wówczas powiadomić kasjera o tym, że legitymacja została adaptowana online. Można również udać się do jednego z Punktów Obsługi Klienta bez wcześniejszego składania wniosku i tam aktywować elektroniczną legitymację w systemie PEKA (kasjerka lub kasjer wprowadzi do systemu niezbędne dane).

AW