Bilingualism Matters @Poznań z nową siedzibą

Bilingualism Matters @Poznań, centrum badawczo-informacyjne działające przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ma nową siedzibę. Od 11 kwietnia 2019 można je odwiedzać przy ul. Święty Marcin 78 (wejście od ulicy Św. Marcin, na prawo od głównego wejścia do Collegium Martineum).

Bilingualism Matters @Poznań z nową siedzibą
Bilingualism Matters @Poznań z nową siedzibą

Bilingualism Matters @Poznań to jeden z 23 międzynarodowych oddziałów Centrum Bilingualism Matters znajdującego się na Uniwersytecie Edynburskim w Wielkiej Brytanii. Działalność polskiego oddziału zainaugurowana została 25 września 2018. Centrum współpracuje z rodzicami, nauczycielami, służbami zdrowia, politykami i pracodawcami.

W nowo otwartej siedzibie, BM@Poznań będzie oferował przestrzeń do dyskusji pomiędzy nauczycielami, edukatorami, rodzicami a naukowcami badającymi te zagadnienia, umożliwiając tym samym dzielenie się wynikami badań naukowych nad wielojęzycznością bezpośrednio z osobami, których to zjawisko dotyczy na co dzień.