Chemicy z UAM odtworzyli średniowieczną recepturę masy barwiącej

Średniowieczną masę barwiącą odtworzyli chemicy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zespół pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego J. Langera naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii Wydział Chemii UAM dzięki analizie spektrometrycznej uzyskał recepturę ciemnej masy barwiącej wraz z technologią jej stosowania.

Średniowieczna płyta nagrobna po konserwacji
Średniowieczna płyta nagrobna po konserwacji (foto: UAM)

Ciemna masa barwiąca jest kluczowym elementem prac konserwatorskich przy odtwarzaniu rysunku na średniowiecznej płycie nagrobnej małżeństwa Rabenstorpów w kościele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Zabytek należy do grupy kamiennych płyt nagrobnych zdobionych rytami, wykonywanych w Europie okresie od XIII w. do XVI w. Ryty wypełniane były ciemną masą.

Skład masy barwiącej okazał się unikatowy - smoła drzewna z dodatkiem rozdrobnionego pirytu, podobnie jak odkryta technologia jej stosowania - w formie emulsji - mówi prof. Langer. - Materiał barwiący odtworzono z dużą precyzją w aspekcie chemicznym, jak i mikrostrukturalnym, mając na względzie, aby wszystkie zastosowane komponenty i operacje były dostępne w średniowieczu. Można wręcz mówić o skopiowaniu oryginalnej masy barwiącej i technologii jej użycia - dodaje profesor.

Zabiegi konserwatorskie wykonała Pracownia Konserwacji Zabytków mgr Aleksandry Niedziółki ze Szczecina. W przygotowaniu jest wspólna publikacja wyników badań i rezultatów prac konserwatorskich.