Czy Bóg stworzył liczby pierwsze - dwugłos naukowy

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wraz z Wydziałem Teologicznym UAM organizują sesję naukową, z cyklu Dwugłos Nauki, Czy Bóg stworzył liczby pierwsze? Sesja odbędzie się 29 listopada 2017 w Sali Dużej Oddziału PAN w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 17/19, początek godzina 10).

Czy Bóg stworzył liczby pierwsze - dwugłos naukowy
Czy Bóg stworzył liczby pierwsze - dwugłos naukowy

Celem planowanej sesji będzie prezentacja hipotezy Riemanna z punktu widzenia matematyki i fizyki, oraz na tym tle, refleksja filozoficzno-kosmologiczna na temat użyteczności języka matematyki w opisywaniu i zrozumieniu Wszechświata.

Prezentacji tych kwestii podejmą się prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, czł. rzecz. PAN, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, dr hab. Marek Wolf, prof. UKSW z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UKSW w Warszawie, prof. dr hab. Roman Murawski z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, prof. UP JPII z Wydziału Filozoficznego UP JPII w Krakowie.

Hipoteza Riemanna została sformułowana w 1859 roku przez niemieckiego matematyka Bernharda Riemanna. Jest jednym z największych nierozwiązanych problemów w matematyce. Mówi ona, że część rzeczywista każdego nietrywialnego zera funkcji dzeta jest równa ½. Jej rozwiązanie pozwoliłoby odkryć zasadę porządkującą liczby pierwsze (dzielą się tylko przez siebie i 1), które stanowią fundament matematyki.