Czy możemy podróżować do wnętrza ziemi? - wykład otwarty

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. dr Leonid Dubrovinsky. Prelekcja pt. "Journey to the center of the Earth 150 years after Jules Verne: Science - not fiction" odbędzie się dnia 5 września (wtorek), o godz. 18:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 1.

Czy możemy podróżować do wnętrza ziemie? - wykład otwarty
Czy możemy podróżować do wnętrza ziemie? - wykład otwarty

Prof. dr Leonid Dubrovinsky ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Moskiewskiego w 1983 roku. Pracę Doktorską obronił w 1986 roku pod opieką Prof. Vadima S. Urusova na tym samym Uniwersytecie. Otrzymał status "venia legendi" Uniwersytetu w Uppsala, Szwecja oraz Uniwersytetu w Bayreuth, Niemcy. Obecnie jest Dyrektorem Bavarian Research Institute of Experimental Geochemistry and Geophysics (Bayerisches Geoinstitut) w Bayreuth. Jego zainteresowania dotyczą wysokociśnieniowych badań ważnych materiałów geologicznych, chemii i fizyki ciała stałego w wysokim ciśnieniu, rozwoju i tworzenia nowych aparatów i urządzeń do badań przeprowadzanych w wysokim ciśnieniu i temperaturze. Leonid Dubrovinsky otrzymał nagrodę "Gregori Aminoff Prize in Crystallography 2017 of the Royal Swedish Academy of Sciences" (nazywaną krystalograficzną nagrodą Nobla) za stworzenie nowej metodologii dla eksperymentalnych wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych badań strukturalnych.