Debaty akademickie - podsumowanie

Dziesięć razy spotkali się już uczestnicy poznańskich Debat akademickich, organizowanych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny. W trakcie spotkań uczestnicy oraz publiczność rozmawiali o najważniejszych tematach życia społeczno-politycznego.

Debaty akademickie (foto: UAM)
Debaty akademickie (foto: UAM)

Idea debat akademickich nawiązuje do tradycji spotkań naukowców różnych dziedzin, którzy bez agresji i nienawiści potrafią rozmawiać na wiele, często trudnych, tematów. Wśród poruszanych tematów były między innymi: stosunki polsko-żydowskie, przyszłość sztucznej inteligencji, blaski i cienie samorządu terytorialnego w Polsce, a także o kłamstwo oraz prawda w mediach.

Debaty są adresowane do środowiska akademickiego, ale także do wszystkich, którym zależy na wymianie poglądów, stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi. Jak podkreślają organizatorzy, są otwarci także na inne środowiska, w szczególności na osoby, których tematyka spotkań dotyczy.

Od wiosny 2017 roku odbyło się już dziesięć poznańskich Debat akademickich. Organizatorzy zapowiadają kontynuację cyklu w roku akademickim 2018/2019.