Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych

Wystąpieniem JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzeja Lesickiego rozpoczęła się w Auli UAM konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki, współorganizowana przez MNiSW, UAM oraz PAN. Tematem obrad jest: "Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych".

Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych (foto: Przemysław Stanula UAM)
Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych (foto: Przemysław Stanula UAM)

Jak mówił JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki: "Uniwersytet, który ma sprostać wyzwaniom, to uniwersytet nowoczesny, czyli taki, który ma jasno i precyzyjnie zdefiniowane cele. Uniwersytet, który bazując na swym doświadczeniu, odważnie dopasowuje się do dynamicznej rzeczywistości. To miejsce, które zapewnia pełną wolność badań, stwarzając jak najlepsze warunki rozwoju naukowego. Nowoczesny uniwersytet w aktywny sposób zachęca do innowacyjności zarówno pracowników, jak i studentów i doktorantów. To także instytucja, która działa w bliskim, partnerskim porozumieniu z otoczeniem".

Prof. Andrzej Lesicki nawiązał także do hasła przewodniego spotkania: "Rozważając w odniesieniu do uniwersytetów kwestię doskonałości naukowej i tworzenia warunków badań, powinniśmy, w moim przekonaniu, wspierać wielkie indywidualności naukowe, szczególnie w zakresie tworzenia grup badawczych. Powinniśmy sprostać rosnącej konkurencji o zasoby finansowe. [...] Winniśmy sprostać konkurencji o najlepszych naukowców [...], znaleźć wyjście ze swoistego kryzysu instytucjonalnego, wynikającego ze sprzeczności pomiędzy zakresem autonomii i wolności akademickiej, jako podstawowych uniwersyteckich wartości a rosnącymi naciskami na przestrzeganie tych samych reguł, którymi kierują się przedsiębiorcy. Winniśmy podjąć konkurowanie z najlepszymi uniwersytetami w świecie [...], zwiększyć zorientowanie uniwersytetu na kształcenie specjalistów na potrzeby pracy".

Gościem spotkania jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

-Badania naukowe, zarówno podstawowe, jak i te stosowane, są źródłem bogactwa. W Poznaniu pewnie nie trzeba mówić, że bogactwo jest czymś dobrym, potwierdzam to, jako Krakus - mówił Jarosław Gowin podczas inauguracji poznańskiej konferencji.

-Nie możemy pozwolić, aby najbardziej utalentowani, młodzi Polacy, masowo emigrowali w poszukiwaniu solidnego wykształcenia i wysoko cenionych dyplomów na globalnym rynku pracy. Kraje i uczelnie, które prowadzą badania na najwyższym poziomie, przyciągają wybitnych naukowców, największe projekty badawcze, najbardziej utalentowanych doktorantów oraz najambitniejszych studentów - przekonywał minister.

- Bez wątpienia na doskonałość naukową powinna być ukierunkowana logika dystrybucji środków finansowych na badania naukowe, zwłaszcza środków publicznych. Chcąc stale i zdecydowanie szybciej podwyższać nakłady na naukę powinniśmy pamiętać, że środki powinny (...) przynosić korzyści. Nie wystarczy, więc wpompować środki w obecne struktury, by zapewnić rozwój nauki na miarę naszych aspiracji - przekonywał Gowin. Dobrze zaprojektowane konkursy na granty badawcze stymulują doskonałość naukową i powinny pozostać bardzo ważnym, moim zdaniem najważniejszym strumieniem finansowania badań - zaznaczył minister.